Головна

Роль капітального будівництва у інвестиційному процесі

Основним завданням капітального будівництва є нарощування виробничого потенціалу країни на новій технічній основі, спорудження підприємств, житла, обєктів соціально-культурного призначення.

Від обсягу і ефективності капітального будівництва залежить подальший розвиток всіх галузей матеріального виробництва, зростання добробуту народу.

Виконуючи свої завдання, капітальне будівництво відіграє важливу роль в інвестиційному процесі.

Щоб установити роль капітального будівництва у інвестиційному процесі, потрібно звернутися до технологічної структурі капітальних вкладень (табл. 5.1).

З технологічної структури капітальних вкладень випливає, що здійснення капітальних вкладень особлива роль належить капітального будівництва.

Слід зауважити, що у відтворювальному процесі основних фондів участь не тільки будівництво, а й інші галузі народного господарства (наприклад, машинобудування та ін), що створюють обладнання, машини та інші речові цінності. При цьому монтується обладнання саме по собі не піддається переробці або обробки, воно зберігає ту натуральну форму, яку отримало у процесі машинобудівного виробництва. Тут важлива роль будівництва полягає в тому, що, здійснюючи монтаж обладнання, поряд із зведенням будівель воно забезпечує введення в дію підприємств і, таким чином, завершує процес їх створення. Тот додатковий праця, яка витрачається в будівництві на монтаж обладнання, є ніби завершальним етапом створення знарядь виробництва машинобудівної промисловістю.

Роль капітального будівництва в інвестиційному процесі можна простежити і по відтворювальної структурі капітальних вкладень у основні фонди.

До нового будівництва відносяться:

1) нових будівництво підприємств, будівель, споруд на нових площадках і по спочатку затвердженому проекту;

2) будівництво нових філій підприємств на нових площадках за окремим проектом.

До розширення діючого підприємства належить будівництво других і наступних черг підприємства, будівництво додаткових цехів, комунікацій. Мета розширення - збільшення виробничої потужності.

До реконструкції чинного підприємства відноситься повне та часткове перебудова підприємств із заміною зношеного обладнання.

Реконструкція може здійснюватися також із метою зміни профілю підприємства і організації виробництва нової продукції на існуючих площах.

До технічного переозброєння діючого підприємства відносяться заходи щодо підвищення технічного рівня підприємства на базі впровадження нової техніки і технології, механізації та автоматизації виробничих процесів, заміни застарілого обладнання.

У відтворювальної структурі капітальних вкладень витрати на нове будівництво і розширення діючих підприємств припадають на будівельні організації - близько половини витрат. У технічне переозброєння та реконструкції діючих підприємств основна частка витрат та робіт виконується будівельними та будівельно-монтажними організаціями. Зрозуміло, за винятком придбання обладнання. Обладнання в процесі монтажу не піддається переробці в будівельній галузі і не може характеризувати продукт праці працівників будівництва, було б неправомірним відносити вартість обладнання до продукції галузі будівництва. У цілому на частку будівництва припадає 2 / +3 інвестицій в нове будівництво, розширення, реконструкцію і технічне переозброєння.

З наведених даних про структуру капітальних вкладень і основних фондів випливає, що у здійсненні капітальних вкладень і у всьому інвестиційному процесі особлива роль належить капітального будівництва.

Роль капітального будівництва в інвестиційному процесі укладається в наступному.

1.    Капітальне будівництво бере участь в освоєнні (здійсненні) капітальних вкладень. Більше 2 / 3 загальної суми капітальних вкладень припадає на будівельно-монтажні роботи проектно-вишукувальні та інші будівельні роботи, що виконуються будівельними та будівельно-монтажними організаціями.

2. Капітальне будівництво забезпечує зростання основних виробничих фондів потужностей підприємств і, отже, сприяє розвитку галузей народного господарства; розвитку виробництва і підвищенню добробуту народу.

3. Забезпечуючи на застосування підприємствах нової техніки і технології, що будівництво сприяє впровадженню досягнень науково-технічного прогресу у виробництво.

4. Особлива роль будівництва в процесі створення виробничих підприємств полягає в тому, що, здійснюючи поряд із зведенням будівель і споруд монтаж технологічного, енергетичного та інших видів устаткування, воно забезпечує умови для введення в дію заводів, фабрик, комбінатів і, таким чином, завершує загальний процес їх створення.

5. До будівельної галузі відносяться проектні організацію і, отже, проектно-вишукувальні роботи, повязані з розробкою будівельних інвестиційних проектів як підготовчої стадією будівельного виробництва. Тут будівництво відіграє важливу роль у розробці сучасних, економічних проектів з новим обладнанням, забезпечує впровадження досягнень науково-технічного прогресу в інвестиційних проектах.