Головна

Авторський нагляд проектних організацій

Авторський нагляд є одним з видів контролю якості будівництва. Він проводиться проектною організацією, яка розробила проект.

Авторський нагляд проектних організацій за будівництвом введений з метою поліпшення якості, скорочення тривалості і зниження вартості будівництва, а також підвищення відповідальності проектних і будівельних організацій за якість, що зводяться. Він здійснюється відповідно до Положення про авторський нагляд, затвердженим Держбудом.

Проектні організації та їх представники, які здійснюють авторський нагляд, мають право зупинити окремі будівельно-монтажні роботи, якщо порушується технологія будівництва, застосовуються конструкції та матеріали недоброякісні, є відступи від проекту, що може привести до переробок або повязане зі зменшенням міцності і стійкості споруди. Вони мають право забороняти застосування в будівництві конструкції і будівельних матеріалів, які не відповідають стандартам, проекту та іншої технічної документації.

Вказівки та пропозиції авторського нагляду фіксуються в спеціальному журналі авторського нагляду, який повинен знаходитися на будівництві обєкта. Про виконання вказівок і пропозицій авторського нагляду керівництво будівництва зобовязана зробити позначку про це в журналі. Журнал авторського нагляду предявляється приймальній комісії при здачі закінченого будівництвом обєкта.

Представники проектної організації, що здійснюють авторський нагляд, мають право вносити до відповідних органів подання про притягнення до відповідальності посадових осіб, що допустили недоброякісне виконання будівельно-монтажних робіт.

Авторський нагляд утримується за рахунок засобів, передбачених в кошторисом на будівництво.

Авторський нагляд здійснюється за договором, укладеним замовником (забудовником) з проектною організацією - генеральним проектувальником на весь період будівництва обєкта. Проектна організація видає наказ, яких покладає здійснення авторського нагляду на конкретних представників (автора і співавтора проекту, головного інженера проекту, головного архітектора проекту, керівників груп і інших фахівців).

Фахівці, які здійснюють авторський нагляд, виїжджають на будівництво обєктів в строки, передбачені річними графіками, або за спеціальними викликам замовника. З дозволу міністерства, відомства, якому підпорядкований проектувальник, може бути встановлено постійне перебування працівників, які здійснюють авторський нагляд, на будівництві обєкта.

Авторський нагляд проектних організацій здійснюється:

- За будівництвом підприємств, будівель та споруд промисловості, транспорту, меліорації та водного господарства, звязку, енергетики і сільського господарства, проектами яких передбачається застосування складних будівельних рішень, нових будівельних матеріалів і конструкцій і нових технологічних процесів;

- За будівництвом житлових будинків, обєктів комунального господарства, культурно-побутового призначення та інших цивільних будівель і міських споруд - при кошторисній вартості будівництва понад 200 тис. руб.;

- За будівництвом експериментальних обєктів, передбачених для федеральних потреб;

- За будівництвом всіх підприємств, будівель і споруд в сейсмічних районах.

Авторський нагляд проектних організацій проводиться протягом усього періоду будівництва і прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом обєктів.

Проектні організації, що здійснюють авторський нагляд, зобовязані:

- Перевіряти у процесі будівництва відповідність виконаних робіт проектним рішенням, передбаченим у робочих кресленнях, перевіряти дотримання технології, якість будівельно-монтажних робіт;

- Давати пропозиції про зниження вартості, поліпшення якості і скорочення тривалості будівництва обєкта, вносить у встановленому порядку уточнення та зміни в проектно-кошторисну документацію;

- Вирішувати що виникають у процесі будівництва питання по проектно-кошторисної документації;