Головна

Оцінка якості будівельно-монтажних робіт та обєктів

Якість виконання окремих видів будівельно-монтажних робіт при прийманні їх від виконавців визначають за бальною системою: відмінно, добре, задовільно.

Даний принцип оцінки якості продукції використаний у чинною "Інструкції з оцінки якості будівельно-монтажних робіт (СН 378-77). Згідно з Інструкцією оцінці підлягають закінчені і підготовлені до здачі в експлуатацію обєкти, а також окремі види виконаних будівельно-монтажних робіт по конструктивних елементів і частин будівель і споруд. При цьому якості будівельно-монтажних робіт оцінюється шляхом зіставлення фактичних параметрів продукції до вимог нормативно-технічної документації - проектів, СНиП, стандартів, інструкцій.

Якість будівельно-монтажних робіт при прийманні їх від виконавців оцінюють за бальною системою з дотриманням таких вимог.

Оцінка "відмінно" відповідає вищому рівню виконання будівельно-монтажних робіт. Вона проставляється тоді, коли роботи виконані з особливою ретельністю, майстерністю і технічними показниками, що перевершують показники, потрібні нормативними документами та стандартами, або коли поліпшені передбачені проектом експлуатаційні показники підприємства без збільшення кошторисної вартості відповідних видів робіт.

На "добре" оцінюють роботи, виконані в повному відповідно до проекту, з дотриманням нормативно-технічної документації (СНиП, стандартів, технічних умов).

На "задовільно" оцінюються роботи, коли їх виконано з незначними відхиленнями від технічної документації, узгодженими з проектною організацією і замовником, але не знижують показників надійності, міцності, стійкості, довговічності, зовнішнього вигляду й експлуатаційних якостей побудованого обєкта.

Основними нормативними документами, що визначають якість виконані будівельно-монтажних робіт, є БНіП "Правила виробництва і приймання будівельних робіт" та ДСТУ на будівельні деталі, конструкції, будівельні матеріали. У цих документах є спеціальні вказівки щодо оцінки якості будівельно-монтажних і спеціальних робіт, вимоги до матеріалів, деталей і збірним конструкціям, визначені допустимі відхилення від СНіПа. У тих випадках, коли якість виконаних робіт лежить за крайнім нижньою межею допусків, визначених СНиП, такі роботи кваліфікуються як шлюб, що підлягає переробці.

Загальна оцінка будівництва будівлі, споруди, підприємства виводиться за сукупністю окремих оцінок конструктивних елементів і видів робіт.

Якщо закінчений будівництвом обєкт складається з декількох будівель і споруд, якість робіт по обєкту в цілому оцінюють, визначаючи середню оцінку якості робіт по основних будівлях і спорудах, перелік яких установлюється державною приймальною комісією.

В цілому по будівельній організації середній показник якості будівельно-монтажних робіт визначається на основі даних, що містяться в актах приймання обєктів в експлуатацію. Для цього складається зведена відомість оцінки якості будівельних робіт по обєктах, на основі якої виводиться середній показник якості робіт з будівельної організації.