Головна

Приймання в експлуатацію закінчених будівництвом обєктів

Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом нових або реконструйованих обєктів (підприємстві, будівель, споруд) встановлено головним СНиП "Приймання в експлуатацію закінчених будівництвом обєктів".

Приймання закінчених будівництвом об `єктів виробничого призначення виконується у два етапи: 1) попередня приймання, що здійснюється робочою комісією, і 2) остаточне приймання, що здійснюється державною приймальною комісією.

Робоча комісія призначається забудовником (замовником) за погодженням із генеральним підрядником. До складу робочої комісії включаються представники: забудовника (замовника), генерального підрядника, субпідрядних організацій, проектної організації (авторський нагляд), експлуатаційної організації замовника, органів Державного санітарного та пожежного нагляду та за необхідності - представників інших зацікавлених організацій.

Робоча комісія утворюється не пізніше ніж у пятиденний термін після одержання письмового повідомлення генерального підрядчика про готовність обєкта до приймання.

Генеральний підрядник представляє робочій комісії наступну документацію:

а) перелік організацій, що брали участь у виробництві будівельно-монтажних робіт, із зазначенням видів виконаних ними робіт і прізвищ інженерно-технічних працівників, безпосередньо відповідальних за виконання цих робіт;

б) комплекс робочих креслень на будівництво що предявляється до приймання обєкта, розроблених проектними організаціями, з написами про відповідність виконаних у натурі робіт цим кресленням або внесеним у них змінам, зробленими особами, відповідальними за виконання будівельно-монтажних робіт. Зазначений комплект робочих креслень виконавчої документацією є;

в) сертифікати, технічні паспорти або інші документи, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій і деталей, застосованих під час виробництва будівельно-монтажних робіт;

г) актів про огляді прихованих робіт і акти про проміжної приймання окремих відповідальних конструкцій (опор і прогонових будівель мостів, арок, склепінь, підпірних стін, несучих металевих і збірних залізобетонних конструкцій);

д) актів про індивідуальні випробування змонтованого обладнання; актів про випробування технологічних трубопроводів, внутрішніх систем холодного і гарячого водопостачання, каналізації, газопостачання, опалення та вентиляції, зовнішніх мереж водопостачання, каналізації, теплопостачання, газопостачання та дренажних пристроїв; актів про виконання ущільнення (герметизації) вводів і випусків інженерних комунікацій у місцях проходу їх через підземну частину зовнішніх стін будинків у відповідності з проектом (робочим проектом);

е) акти про випробування внутрішніх та зовнішніх електроустановок і електромереж;

ж) акти про випробування обладнання телефонізації, радіофікації, телебачення, сигналізації і автоматизації;

з) акти про випробування пристроїв, що забезпечують вибухобезпечність, пожежобезпечність і блискавкозахисту;

и) акти про випробування міцності зчеплення в кладці несучих стін камяних будівель, розташованих у сейсмічно небезпечних районах;

к) журнали виробництва робіт та авторського нагляду проектних органiзацiй, матеріали обстежень та перевірок у процесі будівництва органами державного та іншого нагляду.

Робоча комісія зобовязана знайомитися з предявленої документацією. Перерахована документація після закінчення роботи робочої комісії повинна бути передана замовнику (забудовнику).

Робоча комісія до предявлення обєкта Державної комісії зобовязана:

- Перевірити відповідність виконані будівельно-монтажних робіт проекту, виконання заходів з охорони праці, забезпечення вибухобезпеки, пожежо-безпеки, охорони навколишнього природного середовища та антисейсмічні заходів, проектно-кошторисної документації, стандартам, будівельним нормам і правилам виконання робіт з проведенням у необхідних випадках контрольних випробувань конструкцій;

- Провести приймання обладнання після індивідуальних випробувань передачі для його для комплексного випробування за актом, складеним за формою;

- Зробити прийомку устаткування після комплексного опробування за актом, складеним за формою, наведеною у додатку СНиП;

- Перевірити окремі конструкції, що вузли будівель і споруд та прийняти будівлі і споруди для предявлення Державній приймальній комісії;

- Перевірити готовність до експлуатації обєктів виробничого призначення до початку вьшуска продукції або надання послуг, передбачених проектом, забезпечення технологічної документації на виробництво продукції, енергоресурсами, сировиною, напівфабрикатами і комплектуючими виробами і можливість реалізації продукції.

За результатами перевірок робочий комісія повинна скласти акт про готовність будівель, споруд, закінчених будівництвом, за формою, наведеною у додатку БНіП.

Будинки, споруди і приміщення приймаються в експлуатацію робочими комісіями за актом, складеним за формою, наведеною у додатку СниП.

У процесі приймання всі помічені дефекти і недоробки, які підлягають усуненню, заносяться до дефектну відомість, і для їх ліквідації встановлюється певний строк.

Державна приймальна комісія починає свою роботу після письмового повідомлення генерального підрядчика про готовність обєкта до здачі в експлуатацію.

Приймання в експлуатацію обєктів виробничого призначення кошторисною вартістю 4 млн. крб. і вище, та експериментальних обєктів незалежно від їх кошторисної вартості проводиться державними приймальними комісіями, які призначаються:

- Міністерствами і відомствами РФ - за обєктами, що входять до їх систему, якщо капітальні вкладення на будівництво обєктів виділялися цим міністерствам і відомствам РФ;

- Урядами субєктів РФ - по обєктах республіканських та обласних відомств, якщо капітальні на вкладення будівництво обєктів виділялися субєктам РФ.

Приймання в експлуатацію об `єктів виробничого призначення кошторисною вартістю до 4 млн руб. проводиться державними приймальними комісіями, що призначаються в порядку, установленому:

- Міністерствами та відомствами РФ - за обєктами, що входять в їх систему;

- Субєктами РФ, якщо капітальні вкладення на будівництво обєктів виділялися субєктами РФ.

Приймання до експлуатації обєктів виробничого призначення, побудованих на кошти міжгосподарських підприємств (організацій) у сільському господарстві, а також колгоспів, здійснюється державними приймальними комісіями, що призначаються в порядку, що встановлюється Урядом республіки, а обєктів виробничого призначення, побудованих на кошти інших кооперативних та інших громадських організацій , - державними приймальними комісіями, що призначаються в порядку, що встановлюється органами центральними кооперативних та інших громадських організацій.

До складу державних приймальних комісій під час прийняття в експлуатацію виробничого призначення обєктів включаються: представники замовника (забудовника), експлуатаційної організації, генерального підрядника, адміністрації району (міста), генерального проектувальника, органів Державного санітарного нагляду, органів Державного пожежного нагляду, Державної інспекції з охорони атмосферного повітря, Інспекції з гідрометеорології та контролю природного середовища, органів з регулювання використання та охорони вод системи Міністерства меліорації та водного господарства, технічної інспекції праці відповідного ЦК чи ради профспілок, профспілкової організації замовника (забудовника) або експлуатаційної організації і фінансує банку.

Головами державних приймальних комісій під час приймання в експлуатацію обєктів виробничого призначення кошторисною вартістю 4 млн руб. і вище, та експериментальних обєктів незалежно від їх кошторисної вартості призначаються керівні працівники міністерств і відомств-замовників, а також безпосередньо підпорядкованих їм підприємств, установ і організацій.

Головами державних приймальних комісій з прийняття до експлуатації обєктів виробничого призначення кошторисною вартістю до 4 млн. руб. призначаються керівні працівники органів, призначила ці комісії, а також керівні працівники підприємств, установ і організацій, безпосередньо підпорядкованих цим органам.

Замовник представляє державним приймальним комісіям документацію:

- Довідку про усунення недоробок, виявлених робочими комісіями;

- Затверджену проектно-кошторисну документацію і довідку про основні техніко-економічні показники обєкта, що приймається в експлуатацію;

- Перелік проектних, науково-дослідних та вишукувальних організацій, що брали участь у проектуванні обєкта, що приймається в експлуатацію;

- Документи про відведення земельних ділянок, а по обєктах житлово-цивільного призначення також дозвіл органів Держархбудконтролю на виробництво будівельно-монтажних робіт;

- Документ на спеціальне водокористування;

- Документи на геодезичну розбивочних основу для будівництва, а також на геодезичні роботи в процесі будівництва, виконані замовником;

- Документи про геології і гідрогеології будівельної площадки, про результати випробування грунту і аналізах грунтових вод;

- Паспорти на обладнання та механізми;

- Акти про приймання будівель і споруд, змонтованого обладнання, складені робочими комісіями;

- Акти про приймання в експлуатацію будівель, споруд та приміщень;

- Довідку про забезпечення прийнятого обєкта са-тарних-побутовими приміщеннями, пунктами харчування, житловими і громадськими будівлями;

- Довідку про забезпеченість прийнятого обєкта матеріально-технічними ресурсами, у тім числі сировиною, електроенергією, водою, парою, газом, стисненим повітрям і ін;

- Довідки міських експлуатаційних організацій про те, що зовнішні комунікації холодного і гарячого водопостачання, каналізування, теплопостачання, газопостачання, енергопостачання та звязку забезпечать нормальну експлуатацію обєкта і прийняті ними на обслуговування;

- Довідку про відповідність введених у дію потужностей (для початкового періоду освоєння проектних потужностей) потужностей, передбаченим проектом;

- Довідку про фактичну вартість будівництва, підписану замовником і підрядником;

- Зведені матеріали робочої комісії про готовність обєкта в цілому до приймання в експлуатацію Державною приймальною комісією.

Документацію, перераховану вище, після прийняття обєкта в експлуатацію необхідно зберігати у замовника (забудовника): за наявності єдиної замовника (забудовника) - у відповідних експлуатаційних організацій.

Державні приймальні комісії зобовязані:

1) перевірити усунення недоробок, виявлених робочими комісіями, та готовність обєкта до прийняття в експлуатацію;

2) дати оцінку прогресивності технологічних та архітектурно-будівельних рішень і обєкту в цілому;

3) перевірити відповідність вводиться у дію потужності і фактичної вартості (для замовника) обєкта виробничого призначення потужності і кошторисної вартості будівництва обєкта, передбаченого затвердженим проектом, а в разі відхилень проаналізувати причини їх виникнення.

Державні приймальні комісії в необхідних випадках призначають контрольні випробування, випробування і перевірки.

Приймальна Державна комісія при виявленні непридатності обєкта до експлуатації представляє мотивований висновок про це в орган, що призначив комісію, і копії направляє замовнику (забудовнику) і генеральному підрядчику.

Повноваження Державної приймальної комісії припиняються з моменту затвердження акта приймання обєкта в експлуатацію.

Приймання в експлуатацію закінчених будівництвом обєктів державними приймальними комісіями оформляється актами, складеними за формою, наведеною у додатку БНіП. Акти про приймання до експлуатації обєктів підписуються головою і всіма членами комісії. За наявності у окремих членів комісії заперечень

їх необхідно розглядати до затвердження акта про приймання. Акти про приймання в експлуатацію обєктів затверджуються рішенням (наказом, постановою та ін) органу, що призначив комісію.

Голова Державної приймальній комісії повинен представити в орган, що призначив Державна приймальна комісія:

1) акт про приймання обєкта в експлуатацію;

2) доповідну записку коротку до акта про приймання, що містить висновки комісії про підготовленість обєкта до нормальної експлуатації;

3) пропозиції щодо подальшого використанні досвіду проектування і будівництва вводиться в експлуатацію обєкта, а також про заходи щодо забезпечення освоєння проектній потужності підприємства (його черги, пускового комплексу);

4) пропозиції (у необхідних випадках) про поліпшення якості застосовуваного обладнання, про підвищення рентабельності підприємств і довговічності будівель та споруд;

5) проект рішення органу, що призначив Державної приймальної комісії, про затвердження акта приймання обєкта в експлуатацію.

Акт про прийняття в експлуатацію обєкта і доповідну записку до нього необхідно складати та подавати до органу, який призначив державною приймальною комісією, передати замовнику (забудовнику) і генеральному підрядчику.

Розгляд актів про приймання в експлуатацію обєктів, прийняття рішень за результатами розгляду заперечень окремих членів комісії та затвердження актів органу, що призначив ці комісії, слід проводити: по обєктах виробничого призначення - у термін не більше місяця, а по обєктах житлово-цивільного призначення - у термін не більше 7 днів після підписання актів.

Обєкти, по яких вказані терміни минули, вважаються неприємними і по них призначаються державні приймальні повторно комісії.

Забороняється приймання до експлуатації обєктів виробничого призначення з недоробками, що перешкоджають їх нормальної експлуатації і погіршують санітарно-гігієнічними умовами та безпеки праці працюючих, з відступом від затвердженого проекту або складу пускового комплексу, а також без випробування, випробування та перевірки роботи всього встановленого устаткування і механізмів.