Головна

Розрахунки за будівельні роботи і побудовані обєкти із застосуванням вільних (договірних) цін

Що діяла до 1 січня 1991 р. система ціноутворення й кошторисного нормування в будівництві була заснована на фіксованих, незмінних протягом тривалого періоду (до 20 років) оптові ціни, тарифи на енергоносії та вантажні перевезення та інші елементи, що формують вартість будівельної продукції. Ця система зберігала стабільний рівень кошторисних цін в будівництві та не вимагала кардинальних уточнень кошторисної документації.

Тепер, в умовах нерегульованого ринку, неспада інфляції-нього, визначення кошторисної вартості обєктів будівництва здійснюється поетапно:

1.    У склад техніко-економічного обгрунтування (ТЕО) на передпроектної стадії розробки проекту.

У результаті розрахунків ТЕО визначається попередня сума витрат зі спорудження обєкта на основі нормативів питомих капітальних вкладень.

2. На стадії розробки проектно-кошторисній документації.

У результаті розрахунків та використання кошторисних норм проектувальники визначають кошторисну вартість будівництва обєкту, в тому числі локальні і Пообєктні кошторису, вартість витрат на окремі види робіт та зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва.

При визначенні кошторисної вартості обєкту приймаються до уваги: прямі витрати ПЗ; накладні витрати HP; планові накопичення ПН (кошторисна прибуток). Отже, ціна кошторисна (СЦ) будівельної продукції (обєкта) буде виражена:

СЦ = + ПЗ HP+ Пн 346

Кошторисна вартість - основа для визначення капітальних вкладень і формування вільних (договірних) цін на будівельну продукцію.

З метою встановлення єдиного порядку визначення договірних цін на будівельну продукцію Держбуд України розробив і затвердив "Методичні рекомендації про порядок визначення (договірних) цін на будівельну продукцію". Методичні рекомендації узгоджені з провідними будівельними концернами та асоціацією "Росстройзаказчік", які здійснюють будівництво та капітальний ремонт на території Російської Федерації.

Рекомендується наступний порядок визначення вільних (договірних) цін на будівельну продукцію.

Вільні ціни на будівельну продукцію (підрядних виконання робіт чи надання послуг) установлюються інвестором (замовником) і підрядником на рівноправній основі при укладанні договору підряду на капітальне будівництво та капітальний ремонт і формуються на основі базисного рівня кошторисної вартості та додаткових витрат підрядних організацій, викликаних ринковими відносинами .

Додаткові витрати підрядних організацій, понад базисної вартості, враховуються при визначенні вільної ціни на будівельну продукцію за розрахунками, узгодженими з замовником. К таких витрат можуть належати:

1) подорожчання матеріальних ресурсів, що купуються за вільним оптовими цінами, що встановлюються відповідно до Тимчасового положення про порядок застосування вільних (ринкових) цін і тарифів на продукцію виробничо-технічного призначення, товари народного споживання та послуги;

2) постачальницько-збутові надбавки до вільними цінами на матеріали, вироби і конструкції (при реалізації через посередників і товарні біржі, крім управління виробництвом-технологічної комплектації), які

не повинні перевищувати 25% (з податком на додану вартість);

3) подорожчання, повязане із застосуванням державних регульованих цін оптових на продукцію паливно-енергетичного комплексу і тарифів на вантажні транспортні перевезення і послуги;

4) уточнення заробітної платні робітників, зайнятих в будівельному виробництві, визначена як різниця між заробітною платою, обчисленої на основі кошторисної трудомісткості (осіб / дн.) І нормативною тривалістю будівництва за даними проекту організації будівництва;

5) уточнення структури накладних витрат;

6) витрати на відшкодування збитків житлово-комунального господарства і утримання обєктів соціальної сфери (дитячих таборів та ін), не покриваються встановленою нормою планових накопичень;

7) витрати на розширене відтворення основні фондів, розвиток і модернізацію матеріально-технічну бази для будівельно-монтажних і ремонтно-будівельних організацій.

Додаткові витрати, наведені в п. 7, відображаються у складі інших витрат вільної ціни на будівельну продукцію і вільного кошторисного розрахунку вартості будівництва і визначаються без нарахування накладних витрат, планових накопичень і лімітованих витрат.

За підсумком вільної ціни на будівельну продукцію і зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва наводяться засоби на покриття витрат по сплаті податку на додану вартість. Сума цих коштів показується в розрахунку окремим рядком.

Враховуючи нестабільність ціноутворюючих факторів в умовах становлення ринкових відносин, що за рішенням замовника і підрядника в особливих умовах до договору підряду рекомендується передбачити пункт наступного змісту: "Розрахунки за виконані будівельно-монтажні і ремонтно-будівельні роботи здійснюються за фактично проведеним витратам з урахуванням виходу наступних законодавчих і нормативних актів, що регулюють ціноутворюючі фактори ".

У разі виникнення розбіжностей за рівнем вільних (договірних) цін на будівельну продукцію, коли у замовника відсутня можливість у виборі іншого підрядника, підрядні організації представляють необхідні розрахункові матеріали, що обгрунтовують рівень цих цін.

Розбіжності між замовником і підрядником за рівнем вільної ціни на будівельну продукцію при укладанні договорів підряду розглядаються в порядку, передбаченому чинним законодавством.

Викладений вище порядок визначення вільних цін на будівельну продукцію розрахунків і за виконані роботи рекомендується застосовувати всім організаціям, незалежно від відомчої підпорядкованості.