Головна

Шляхи підвищення економічної ефективності капітальних вкладень

Наша країна - це країна та незліченних багатств, і можливостей. Вся справа в тому, щоб правильно, по-господарському використовувати ці багатства і можливості. Саме тому ми повинні ще послідовніше й рішучіше проводити лінію на підвищення ефективності капітальних вкладень і основних фондів.

Завдання підвищення економічної ефективності капітальних вкладень вирішується на всіх стадіях підготовки та здійснення капітального будівництва: 1) на стадії розробки довгострокових програм; 2) на стадії планування капітальних вкладень; 3) на стадії проектування обєктів; 4) на стадії будівельного виробництва.

1.    На стадії розробки довгострокових будівельних програм підвищення економічної ефективності капітальних вкладень забезпечується виявленням найбільш економічних шляхів реалізації регіональних і галузевих проектів, передбачених на перспективу. На цій стадії розвязуються питання черговості розгортання будівельних програм, зміцнення звязків та взаємодії підприємств різних галузей з урахуванням заходів з охорони природи, впровадження прогресивних форм суспільного виробництва - концентрації, спеціалізації, кооперування і т.п.

2. На стадії планування капітальних вкладень досягається підвищення ефективності:

- Ретельним економічним обгрунтуванням необхідності капітальних витрат та їх граничного обєму, що забезпечує їх раціональне напрямок;

- Концентрацією витрат на найважливіших пускових будовах;

- Першочерговим напрямком капітальних вкладень на реконструкцію, розширення та модернізацію діючих виробництв, що забезпечують технічний прогрес;

- Доцільне розміщенням на потужностей території, що сприяє поліпшенню структури виробництва;

- Підсиленням збалансованості планів шляхом співставлення капітальних вкладень з фінансовими, трудовими і матеріально-технічними ресурсами, поліпшенням технологічної структури капітальних вкладень;

- Комплексним будівництвом обєктів виробничого призначення з обєктами житлового, комунального, культурно-побутового призначення.

3. На стадії проектування обєктів будівництва виробничої і невиробничої сфери підвищення ефективності капітальних вкладень досягається шляхом:

- Організації проектування на основі максимального врахування новітніх досягнень науки і техніки, впровадження передової технології і новітнього обладнання;

- Раціонального використання забудовуваної території і виробничих площ;

- Підвищення якості та достовірності комплексу вишукувальних робіт, у тому числі економічних обстежень і вишукувань;

- Підвищення техніко-економічної обгрунтованості проектних рішень та відбору найбільш з них економічних;

- Проектування підприємство у складі промислових комплексів і вузлів і вузлів з кооперацією інженерних комунікацій і допоміжних господарств;

- Відбору найбільш економічних обємно-планувальних та конструктивних рішень окремих будівель і споруд;

- Використання в масовому будівництві типових проектів підприємств, будівель і споруд;

- Зниження ваги будинків і споруджень за рахунок застосування легких бетонів, конструкцій і деталей з легких металів і ефективних профілів;

- Підвищення обгрунтованості кошторисної документації та посилення ролі кошторису;

- Посилення економічної зацікавленості та відповідальності проектних організацій за якість і економічність проектно-кошторисної документації.

4. На стадії будівельного виробництва підвищення економічної ефективності капітальних вкладень досягається шляхом:

- Скорочення тривалості будівництва, що забезпечує одержання ефекту для будівельних організацій і для народного господарства в цілому;

- Підвищення якості будівельних і монтажних робіт, внаслідок чого скорочуються витрати на переробки й, головне, створюються кращі умови для експлуатації побудованих будинків і споруд та зниження експлуатаційних витрат;

- Підвищення продуктивності праці за рахунок подальшої індустріалізації будівництва та інтенсифікації виробництва;

- Скорочення тривалості пусконалагоджувальних робіт, періоду засвоєння нових потужностей і доведення їх до проектних показників;

- Зниження собівартості будівельно-монтажних робіт;

- Посилення економічної зацікавленості та відповідальність будівельних організацій;

- Здійснення індустріалізації будівельних робіт.

Сутність індустріалізації будівництва полягає у переході до виконання всіх основних будівельно-монтажних робіт методами великого машинного виробництва та впровадження комплексної механізації та автоматизації виробничих процесів. Основним напрямом індустріалізації будівництва є розвиток збірного будівництва, що дозволяє перетворити будівельне виробництво в механізований поточний процес складання та монтажу будівель і споруд з конструкцій і деталей промислового виробництва.

Розвиток збірного будівництва з масовим заводських виготовленням будівельних конструкцій і деталей багато в чому залежить від ступеня типізації і уніфікації будівель і споруд. Широке застосування типових проектів уніфікованих виробів і конструкцій дозволяє різко підвищити ступінь сборності в будівельному виробництві.