Головна

Визначення порівняльної економічної ефективності капітальних вкладень

Порівняльна економічна ефективність капітальних вкладень служить для виявлення економічного (вигідного) варіанти вирішення конкретних господарських та технічних задач (наприклад, при виборі варіанта впровадження нової техніки і проведення заходів з технічного переозброєння підприємств). Вона показує, наскільки один варіант кращий за інший.

Порівняльна економічна ефективність капітальних вкладень розраховується при зіставленні кількох варіантів проектів або при виборі нової техніки.

Показником порівняльної економічної ефективності капітальних вкладень мінімум є наведених витрат. Наведені витрати по кожному варіанту являють собою суму поточних витрат і капітальних вкладень, приведених до однакової розміреності відповідно до нормативу ефективності.

Перевагою володіє той варіант, який дає найбільшу ефективність, найбільш сприятливе поєднання капітальних вкладень і поточних витрат. Проте часто буває, що один варіант вимагає менших капітальних вкладень, а другий - поточних менших витрат. У цьому випадку потрібно співставлення капітальних вкладень з економією на поточних витратах і порівняння отриманої величини ефективності з її нормативним показником. Нормативний коефіцієнт ефективності по народному господарству в цілому встановлений на рівні 0,14. З міркувань стимулювання технічного прогресу по окремих галузях допускається диференціація нормативного коефіцієнта ефективності. Так, для промисловості він встановлений на рівні 0,16; будівництва - 0,22. Для торгівлі норматив спільної (абсолютної) ефективності встановлений на рівні Ен = +0,25.

Виходячи з нормативного коефіцієнту ефективності капітальних вкладень, який дорівнює 0,14, нормативний термін окупності капітальних вкладень становить 7,1 року (1,0: 0,14). За коефіцієнта Ен = 0,25 термін окупності складе 4 року (1: 0,25).

Порівняльна економічна ефективність розраховується по такій формулі:

С, + Ен х К; = мінімум,

де К. - капітальні вкладення за кожним варіантом;

Ct - поточні витрати за тим самим варіантом;

Ен - нормативний коефіцієнт ефективності капітальних вкладень.

Перевага віддається тому варіанту, який має мінімум витрат.

Припустимо, є три варіанти (проекту) магазину:

1-й варіант - капітальні вкладення Kt = 370,0 тис.

руб.;

річні витрати обігу С1 = 160 тис. руб.

2-й варіант - капітальні вкладення К2 = 320,0 тис.

руб.;

річні витрати звернення С2 = 165,0 тис. крб.

3-й варіант - капітальні вкладення К3 = 300,0 тис.

руб.;

річні витрати обігу С3 = 175,0 тис. крб.

Нормативний коефіцієнт ефективності капітальних вкладень Ен = +0,25.

Потрібно визначити, який з цих проектів краще. За питомою капітальних вкладеннях кращим є 3-й варіант (на його здійснення потрібна менша сума капітальних вкладень, тобто він самий дешевий), а по витратах обігу кращим є 1-й варіант. Розрахуємо порівняльну економічну ефективність капітальних вкладень. Підставивши цифри нашого прикладу в формулу, отримаємо:

1-й варіант: 160,0 + 0,25 х 370,0 = 252,5 тис. крб.;

2-й варіант: 165,0 + 0,25 х 320,0 = 245,0 тис. крб.;

3-й варіант: 175,0 + 0,25 х 300,0 = 250,0 тис. крб.

Розрахунок показує, що витрати з другого варіанту в порівнянні з першого і третього виходять мінімальними. Отже, кращим є другий варіант.

Перевищення капітальних вкладень за другого варіанта (проекту) в порівнянні з третім складають 20,0 тис. руб. (320,0 - 300,0); однак річні витрати з другого варіанту менше в порівнянні з третім варіантом на 10,0 тис. руб. (175,0 - 165,0).

Отже, додаткові капітальні вкладення в другому варіанту в порівнянні з третім у сумі 20,0 тис. окупляться за 2 роки (20,0: • 10,0) за рахунок економії на поточних витратах обігу.

Порівняльна економічна ефективність капітальних вкладень має на меті виявити економічний (вигідний) варіант вирішення конкретних господарських та технічних задач (наприклад, при виборі варіанта впровадження нової техніки і проведення заходів з технічного переозброєння підприємств). Вона показує, наскільки один варіант кращий за інший.