Головна

Розвиток промисловості і сільського господарства УРСР в середині 50-х - середині 80-х рр

У середині 50-х рр.. у світі розпочалася науково-технічна революція, яка відкривала можливості комплексній автоматизації виробництва, використання ЕОМ, нових джерел енергії, матеріалів і т.д. Ці процеси торкнулися і Білорусі економіку. На основі рішень липневого (1955) Пленуму ЦК КПРС у шостій пятирічці (1956-1960) в республіці прискореними темпами розвивалося машинобудування, енергетика, відбувалося впровадження в народне господарство новітніх досягнень науки і техніки. За 1955-1958 рр.. на підприємствах республіки було встановлено близько 200 потокових ліній, освоєно випуск близько 300 нових типів верстатів. Мінський автомобільний завод почав випуск 25-тонних самоскидів. На Могилівському металургійному заводі в 1957 р. був випущений перший білоруський прокат. Нова продукція зявилася на багато інших підприємствах. Відбувалися зміни в управлінні промисловістю. Замість галузевих міністерств були створено раднаргоспи, які керували промисловістю територіями (1957). У Білорусі був створений один раднаргосп.

Після рішень вересневого (1953 р.) Пленуму ЦК КПРС, що визначив заходи для економічного зміцнення сільського господарства, підвищення самостійності колгоспів і радгоспів, матеріальної зацікавленості селян, дещо покращився стан сільського господарства. Зміцнити економіку колгоспів і радгоспів, зростало виробництво сільгосппродукції. У 1958 р. машино-тракторних станцій (МТС) були перетворені у ремонтно-технічні станції (РТС). Техніка МТС колгоспам була продана.

Через низку причин шоста пятирічка не була доведена до кінця. Останні два роки шостої пятирічки поєднувалися з наступного, і в результаті був прийнятий семирічний план розвитку народного господарства СРСР (1959-1965). Аналогічним планом по УРСР передбачалося збільшення обсягу промислової продукції на 80%. У роки семирічки в республіці прискореними темпами розвивалися приладобудування, електроніка, радіоелектроніка, машинобудування. Було введено в дію Березовська електростанція, що дало можливість створити єдину енергосистему Білоруську. Стали до ладу калійний комбінат Перший в Солігорськ, Гродненський азотнотукових, Полоцький нафтопереробний заводи та ін

Незважаючи на те, що промисловість у цілому впоралася із завданнями семирічки, негативних явищ уникнути не вдалося. Значна кількість підприємств випускало продукцію застарілих зразків. Знизилися темпи зростання валової продукції промисловості, знизилася продуктивність праці. Не виправдали себе спроби перебудови промисловості з територіальним принципом. На початку 60-х рр.. почалося зниження виробництва сільськогосподарської продукції. Не дала позитивних результатів і реорганізація МТС, в результаті якої колгоспи опинилися у великих боргах у держави. Зявився дефіцит не тільки промислових товарів, але і сільськогосподарських продуктів. Країна стала закуповувати зерно за кордоном. Стало очевидним, що екстенсивний шлях розвитку економіки вичерпав себе.

У середині 60-х років були проведені економічні реформи. У промисловості повернулися до галузевого принципу керівництва. У Білорусі замість одного раднаргоспу було створено 6 міністерств союзно-республіканських і республіканських 3. Передбачалося розширення господарської самостійності підприємств. Скоротилася кількість затверджуються "нагорі" планових показників (замість 109 тільки 9). Підприємствам дозволялося розпоряджатися частиною отриманої ними прибутку. Створювалися фонду три: розвитку виробництва і удосконалення техніки, соціально-культурних заходів та житлового будівництва. Діяльність підприємств оцінювалася не за валовий, а по реалізованої продукції.

У сільське господарство передбачалися заходи щодо зростання капітальних вкладень у сільськогосподарське виробництво, збільшення поставок техніки колгоспам і радгоспам, підвищення закупівельних цін на сільськогосподарську продукцію більш ніж на 50%. Доводилися стабільні плани закупівель сільськогосподарської продукції, які не повинні були переглядатися щороку. Була заборгованість списана за куплену техніку, колгоспів зменшені податкові зобовязання перед державою.

Реформи середини 60-х рр.. дали певний імпульс економічному розвитку країни, зокрема і Білорусі. Це знайшло відображення у виконанні восьмого пятирічного плану (1966-1970). Обсяг промислової продукції збільшився в 1,8 раза, валовий продукція сільського господарства зросла у порівнянні з семирічки на 45%. У сільському господарстві створювалися тваринницькі комплекси і ферми, здійснювалася механізація сільськогосподарських робіт, меліорація заболочених земель.

В цілому реформи 60-х рр.. не досягли цілі та до початку 70-х рр.. було фактично припинено. Негативну роль тут відіграли прихильність керівництва командно-адміністративним стилем, недовіра до економічних методів управління. Але ситуація в ці роки в Білорусі не було ще критичною. За 1970-1985 рр.. було введено в дію більше 186 промислових підприємств. Тривала концентрація виробництва. У 1980 р. у Білорусі діяло близько 200 виробничих і науково-виробничих обєднань.

Разом з тим, в 70-80-і рр.. економіка Білорусі, як і в цілому СРСР, стала знижувати темпи зростання. У 1982 р. середньорічний приріст національного доходу склав 3,4%. Науково-технічний прогрес торкнувся в першу чергу оборонну промисловість. Величезні кошти вкладали в будівництво нове, яке нерідко залишалося незавершеним. Збільшилося відставання технічного рівня Білорусі від рівня промислово розвинених країн.

Суперечливо розвивалося і сільське господарство Білорусі. З одного боку, йшло його зміцнення матеріально-технічної бази, а з іншого - знижувалися темпи розвитку сільськогосподарського виробництва. Зростала кількість нерентабельних господарств.

Цьому сприяло зростання вартості техніки, відчуження селянина від виробництва коштів, низька заробітна плата, погані соціально-культурні умови і т. д. Все це привело чоловічого до відтоку населення в міста, "старіння" села. Не дали результатів та рішення травневого Пленуму ЦК КПРС про Продовольчої програмою. Не дивлячись те, що змінилася система управління сільським господарством, що створювалися агропромислові комплекси, що в сільське господарство вкладалися величезні кошти - аграрна проблема залишилася невирішеною.

Таким чином, командно-адміністративні методи керівництва економікою до середини 80-х рр.. себе віджили. Настала на необхідності глибоких соціально-економічних і політичних реформ.