Головна

Державний лад

У період республіки організація влади була досить проста і деякий час відповідала умовам, які були в Римі до часу виникнення держави. Протягом наступних п'яти століть існування республіки розміри держави значно збільшилися. Але це майже не позначилося на структурі вищих органів держави, як і раніше знаходилися в Римі і здійснювали централізоване управління величезним територіями. Природно, що такий стан знижувало ефективність управління і стало згодом однією з причин падіння республіканського ладу. 
На відміну від рабовладельческой демократії в Афінах, в Римській республіці поєднувалися аристократичних і демократичні риси, при суттєвому переважання перше, що забезпечували привілейоване становище знатній багатої верхівки рабовладельцев. Це відбилося у повноваженнях і взаєминах вищих державних органів. Ними були народні збори, сенат та магістратури. Хоча народні збори вважалися органами влади римського народу і були уособленням властивої полісом демократії, не вони переважно керували державою. Це робили сенат і магістрату - органи реальної влади нобілітета. 
У Римської республіці існували три види народних зборів - центуріатние, трібутние і куріатние. 
Головну роль грали центуріатние зборів, забезпечується завдяки своїй структурі та порядку прийняття рішень переважаючих аристократичних і багатих кіл рабовладельцев. Правда, їх структура з середини III ст. до н.е. з розширенням меж держави і збільшенням числа вільних змінилася не в їх користь: кожний з п'яти розрядів імущих громадян став виставляти рівну кількість Центурий - по 70, а загальне число Центурий було доведено до 373. Але перевага аристократії і багатства все ж таки збереглося, так як в Центурі вищих розрядів було набагато менше громадян, ніж у Центурі нижчих розрядів, а незаможні пролетарі, чия чисельність значно зросла, як і раніше складали тільки одну Центурі. 
У компетенцію центуріатного зборів входило прийняття законів, обрання вищих посадових осіб республіки (консулів, преторій, цензорів), оголошення війни та розгляд скарг на вироки до смертної кари. 
Другий вид народних зборів представляли трібутние зборів, які в залежності від складу жителів Трібо, які брали участь в них, ділилися на плебейскіе і патріціанско-плебей-скіе. Спочатку їх компетенція була обмеженою. Вони обирали нижчих посадових осіб (квесторов, еділов та ін) і розглядали скарги на вироки про стягнення штрафу. Плебейскіе зборів, крім того, обирали плебейского трибуна, а з III ст. до н.е. вони отримали і право прийняття законів, що призвело до зростання їх значення в політичному житті Рима. Але разом з тим у результаті збільшення до цього часу числа сільських Трібо до 31 (з збереженим 4 міськими Трібо всього стало 35 Трібо) жителям віддалених Трібо стало важко бути в збори, що дозволило багатим римлянам підсилити свої позиції в цих зборах. 
Куріатние зборів після реформ Серво Туллія втратили колишнє значення. Вони лише формально вводили на посаду осіб, обраних іншими зборами, і зрештою були замінені зборами тридцяти представників курії - лікторов. 
Народні збори в Римі зібралась на розсуд вищих посадових осіб, які могли і перервати збори, і перенести його на інший день. Вони ж головували в зборах та оголошували питання, які підлягають вирішенню. Учасники зібрання не могли змінювати внесені пропозиції. Голосування по них було відкритим і тільки наприкінці республіканського періоду було введено таємне голосування (учасникам зібрання лунали спеціальні таблиці для голосування). Важливу, найчастіше визначальну роль відігравало те обставина, що рішення центуріатного зборів про прийняття законів та обрання посадових осіб у перші століття існування республіки підлягали затвердженню сенатом, але і потім, коли в III ст. до н.е. це правило було скасовано, сенат одержав право попереднього розгляду питань, що виносяться в збори, що дозволяло йому фактично спрямовувати діяльність зборів. 
Важливу роль у державному механізмі Римської республіки грав сенат. Сенатори (спочатку їх було 300, по числу патріціанскіх пологів, а в I в. До н.е. число сенаторів було збільшено спочатку до 600, а потім до 900) не обиралися. Спеціальні посадові особи - цензори, розподіляється громадян з Центурі і Трібо, раз на п'ять років складали списки сенаторів із представників знатних і заможних сімей, які вже займали, як правило, вищі державні посади. Це робило сенат органом верхівки рабовладельцев, фактично незалежним від волі більшості вільних громадян. 
Формально сенат був дорадчим органом, і його постанови називалися сенатус-консульт. Але компетенція сенату була великою. Він, як зазначалося, контролював законодавчу діяльність центуріатних (а потім і плебейскіх) зборів, затверджуючи їх вирішення, а згодом попередньо розглядаючи (і відкидаючи) законопроекти. Точно таким же чином контролювалася обрання народними зборами посадових осіб (спочатку затвердженням обраних, а згодом - кандидатур). Велику роль відігравало те обставина, що в розпорядженні сенату знаходилася скарбниця держави. Він встановлював податки і визначав необхідні фінансові витрати. До компетенції сенату відносилися постанови по суспільній безпеці, благоустрою і релігійному культу. Важливе значення мали зовнішньополітичні повноваження сенату. Якщо війну оголошував центуріатное збори, то мирний договір, а також договір про союз затверджував сенат. Він же дозволяв набір в армію і розподіляють легіони між командами арміями. Нарешті, у надзвичайних обставин (небезпечна війна, потужне повстання рабів і т.п.) сенат міг прийняти рішення про встановлення диктатури. 
Магістратура в Римі іменувалися державні посади. Як і в древніх Афінах, в Римі склалися певні принципи заміщення магістратурі. Такими принципами були виборність, терміновість, колегіальність, безоплатно і відповідальність.
Всі магістрату (крім диктатора) обиралися центуріатнимі або трібутнимі зборами на один рік. Це правило не поширювалося на диктаторів, термін повноважень яких не міг перевищувати шести місяців. Крім того, повноваження консула, командував армією, у випадку незакінчений військової кампанії могли бути продовжені сенатом. Як і в Афінах, все магістратури були колегіальними - на одну посаду обиралась кілька осіб (диктатор призначався один). Але специфіка колегіальності в Римі полягала в тому, що кожен магістрат мав право самостійно приймати рішення. Це рішення могло бути скасовано його колегою (право інтерцессіі). Винагороди магістрату не отримували, що, природно, закривати шлях до магістратура (а потім і в сенат) малозабезпеченим і незаможним. У той же час магістратури, особливо в кінці республіканського періоду, стали джерелом значних доходів. Магістрату (за винятком диктатора, цензора та плебейского трибуна) після закінчення строку їх повноважень могли бути притягнуті до відповідальності народним зборами, обрали їх. 
Необхідно відзначити і ще одна істотна відмінність римської магістратури - ієрархію посад (право вищого магістрату скасувати рішення нижчих). 
Влада магістратов підрозділяються на вищу (imperium) і загальну (potestas). У imperium включалися вища військова влада і право укладати перемир'я, право скликати сенат і народні збори та головувати в них, право видавати накази і примушувати до їх виконання, право суду і призначення покарання. Ця влада належала диктатор, консул і преторій. Диктатор мав "найвищий Імперіум" (summum imperium), що включав право засуджують до смертної кари, не підлягає оскарженню. Консулу належав великий Імперіум (majus imperium) - право виносити смертний вирок, який міг бути оскаржена в центуріатном зборах, якщо він був винесений в місті Римі, і не підлягав оскарженню, якщо було винесено за межами міста. У преторій був обмежений Імперіум (imperium minus) - без права засуджують до смертної кари. 
Влада potestas належала всім магістратом і включала в себе право віддавати розпорядження та накладати штрафи за їх невиконання. 
Магістратури ділилися на ординарні (звичайні) і екстраординарні (надзвичайні). До ординарним магістратура ставилися посади консулів, преторій, цензорів, квесторов, еділов та ін 
Консули (в Римі обиралися два консула) були вищими магістратом і очолювали всю систему магістратуру. Особливо істотними були військові повноваження консулів: набір в армію і командування нею, призначення воєначальників, право укладати перемир'я і розпоряджатися військової видобутком. Преторій з'явилися в середині IV в. до н.е. в якості помічників консулів. В силу того, що останні, командуя арміями, часто були відсутні в Римі, до преторія перейшло управління містом і, що особливо важливо, керівництво судопроизводство, дозволяє в силу який у них Імперіум видавати загальнообов'язкове постанови і тим самим створювати нові норми права. Спочатку обирався один преторій, потім два, один з яких розглядав справи римських громадян (міський преторій), а інший - справи за участю іноземців (преторій перегрінов). Поступово число преторій збільшилася до восьми. 
Два цензора обиралися раз на п'ять років для складання списків римських громадян, розподілу їх по Трібо і розрядом і для складання списку сенаторів. Крім того, до їх компетенції відносилося спостереження за моральністю і видання відповідних едикту. Квестори, що були спочатку помічниками консулів без спеціальної компетенції, згодом стали відати (під контролем сенату) фінансовими витратами та розслідуванням деяких кримінальних справ. Число їх, відповідно, зростала і до кінця республіки досягло двадцяти. Еділи (їх було два) спостерігали за громадським порядком в місті, торгівлею на ринку, організовували свято й видовища. 
Колегії "двадцяти шести мужів" складалися з двадцяти шести осіб, які входили в п'ять колегій, що займаються наглядом за тюрмами, карбуванням монети, очищенням доріг і деякими судовими справами. 
Особливе місце серед магістрів займали плебейскіе трибуни. Їхнє право veto відігравало велику роль в період завершення боротьби плебеев за рівноправ'я. Потім, у міру збільшення ролі сенату, активність плебейскіх трибунів пішла на спад, а спроба Гая Гракха в II в. до н.е. посилити її закінчилася крахом. 
Екстраординарні магістратури створювалися лише у надзвичайних, які загрожують особливою небезпекою Римському державі обставин - важка війна, велике повстання рабів, серйозні внутрішні заворушення. Диктатор призначався за пропозицією сенату одним з консулів. Він володів необмеженою владою, якої підкорялися всі магістрату. Право veto плебейского трибуна на нього не діяло, розпорядження диктатора не підлягали оскарженню, і за свої дії він не ніс відповідальності. Щоправда, в перші століття існування республіки диктатури вводилися не тільки в надзвичайних обставинах, а для вирішення конкретних задач і повноваження диктатора обмежувалися рамками цієї задачі. За її межами діяли ординарні магістратури. У період розквіту республіки до диктатури майже не вдавалися. 
Строк диктатури не повинен був перевищувати шести місяців. Разом з тим у період кризи республіки це правило було порушено і з'явилися навіть довічні диктатури (диктатура Сулли "для видання законів і устрою держави"). 
До екстраординарних магістратура можуть бути віднесені і комісії децемвіров, утворені в період одного з підйомів боротьби плебеев за свої права для підготовки Законів XII таблиць, створених в 450-451 рр.. до н.е.