Головна

Еволюція американського федералізму

Боротьба тенденцій централізації і децентралізації в умовах жорсткого конституційного розмежування компетенції союзу і суб'єктів американської федерації - штатів - не слабшала в історії США. Ця боротьба протягом більш ніж двовікової історії розвитку американського федералізму велася головним чином навколо проблеми взаємин, розмежування компетенції між федеральними органами та органами окремих штатів. Ті зміни, які відбувалися в цій сфері, знаходили відбиття головним чином у рішеннях Верховного суду, що фіксував їх з урахуванням потреб часу, політичної доцільності, розстановки соціально-політичних сил в країні.
Підсумком громадянської війни 60-х рр.. XIX ст. стала доктрина "вічного союзу", визнання США як єдиної держави, створеного з волі всього американського народу, що виключає право будь-якого штату на сецесії та на відмову визнавати дії федерального конгресу в якості конституційних.
Після громадянської війни на перший план вийшла проблема створення єдиного економічного простору (до 1877 штати, незважаючи на заборону, мали навіть власні гроші). Суперечка між федерацією та її суб'єктами став фокусуватися на інтерпретації одного з положень Конституцій (ст. 1, розд. 8) про право федерального конгресу регулювати торгівлю між штатами. Виникла доктрина "двостороннього федералізму", яка виходила з того, що сфери діяльності національного уряду і штатів мають бути розмежовані, але торгівля між штатами повинна регулюватися відповідно до конституції федеральним конгресом і тільки всередині штатів - штатами. Широке тлумачення цієї доктрини дало можливість центру регулювати майже всі питання, пов'язані з комерційною діяльністю, так чи інакше виходять за рамки штату.
Тенденція централізації "по вертикалі", перетікання повноважень від штатів до центру найбільш яскраво проявилася в період "нового курсу" Рузвельта, в умовах концентрації коштів для виходу з кризи, здійснення федеральних економічних і соціальних програм, значного посилення влади президента, зростання числа численних федеральних регулюючих відомств.
Вона зберігалася і після 30-х рр.., Коли Верховний суд не стільки з'ясовував стосунки федерації і штатів, скільки обгрунтовував політичну лінію їх співпраці заради вирішення спільних соціально-економічних завдань. Це дозволило федеральним владі регулювати багато напрямків економічної діяльності в країні. У результаті до 40-х рр.. не тільки сільське господарство, але і промисловість виявилися у веденні федеральної влади, що й було підтримано в рішенні Верховного суду 1942 р., який затвердив загальне правило, що конгрес може прийняти закон, конституційність якого не може бути піддана сумніву, якщо він стосується регулювання майже будь-якого типу економічної діяльності, в будь-якому районі країни.
Посилення контролю з боку федерації над штатами відбувалося і за рахунок зростання їх фінансової залежності від центру. Якщо до XX ст. федеральні субсидії штатам, місцевим органам були невеликими і нечисленними, то потім їх масштаби стали різко збільшуватися. З 1960 р. федеральна допомога штатам подвоювалась кожні п'ять років.
У 1980 році вона досягла 28% витрат у штатах. Колосальні кошти йшли на здійснення 400 федеральних програм, серед яких найбільш великими були соціальні програми допомоги сім'ям з низьким рівнем доходів, безробітним, багатодітним матерям та сім'ям з дітьми-інвалідами, у будівництві дешевого житла, допомоги охорони здоров'я і пр. Потім на перший план стали виходити загальнофедеральних програми боротьби зі злочинністю, охорони навколишнього середовища та ін Та обставина, що з 60-х рр.. вже половина всіх федеральних субсидій стала витрачатися на вищевказані цілі, було пов'язано не тільки до кардинальних змін пріоритетів федеральної політики, але і з формуванням нового порядку видачі субсидій. Якщо до 60-х рр.. вони видавалися за запитами штатів і за їхньою участю, то потім федеральний уряд став меншою мірою грунтуватися на вимогах штатів і більшою на тому, що воно вважало сферою загальнонаціональних інтересів. Переслідуючи ці інтереси, федеральний уряд міг навіть через голову штатів направляти субсидії в розпорядження окремих міст або районів. Збільшений обсяг федеральної допомоги, а також зміна порядку її надходження придбали для штатів 70-х рр.. таке значення, що виникли побоювання, що Вашингтон "прибирає до рук" місцеве управління. Цьому сприяли і утвердилися доктрини так званих "маються на увазі" або "іманентно властивих" федерального конгресу законодавчих прав, що дають йому право втручатись у законодавчі повноваження штатів.
Політика надмірної централізації не могла не наразитися на перешкоди з боку штатів. Набула поширення практика резолюцій місцевих легіслатур про "вторгнення федерації в сферу правової компетенції штатів". Під впливом зростання антивоєнних настроїв (проти війни у В'єтнамі) стали прийматися закони, що розходяться з офіційною політичною лінією Вашингтона. У штаті Массачусетс, приміром, у 1970 р. був прийнятий закон, який звільняв громадян штату від відповідальності за ухилення від участі у війні на тій підставі, що рішення про її початку не було прийнято конгресом. Під гаслами "суверенітету штатів" виступали і реакційні регіональні сили, супротивники федеральних соціальних програм.
Непомірне тягар дотацій змушувало і національний уряд шукати шляхи його полегшення. Змінювалися форми дотацій. Вони йшли у вигляді звільнення від податків штатів, об'єднаних грантів, сума яких залежала від розмірів грошового участі в здійсненні федеральних програм самого штату або місцевої влади та ін Але при цьому федеральний уряд не переставало вводити все нові формальні обмеження для використання на місцях дотаційних коштів.
Спроби Р. Ніксона у 1979 р. передати штатах відповідно до політики "нового федералізму" більше повноважень в питаннях створення, управління та фінансування програм не дали очікуваних результатів. Рішучий наступ на надмірну централізацію повела в 80-х рр.. республіканська адміністрація на чолі з Р. Рейганом, що діє під гаслами "пошуків життєздатного партнерства", "повернення штатам функцій, які вони можуть здійснювати краще".
Новий план Р. Рейгана з удосконалення міжурядових відносин був інкорпорований в загальну стратегічну лінію оздоровлення економіки (Economic Recovery Plan) і передбачав наступні цілі: а) зменшення впливу федеральних органів на місцеві справи на основі посилення довіри до місцевої влади, б) заміну федеральних цільових субсидій "блокових", які виділяються на ряд програм декількох штатах, в) поетапну передачу штатам відповідальності за фінансування багатьох програм разом з передачею їм певних фінансових коштів, податкових надходжень з відповідним скороченням статей федерального бюджету, спрямованих на фінансування соціальних програм.
У здійснення політики "нового федералізму" Р. Рейган анулював ряд програм, таких, як Корпус з працевлаштування молоді та створення державних робочих місць, Комісію з регіонального розвитку та ін, залишивши однак гранти на міський розвиток, на будівництво муніципальних багатоквартирних будинків і пр. Федеральні суди сприяли в цей час розвитку уніфікованих стандартів і вимог, що пред'являються до штатів, які бажають отримати державні субсидії.
Політика "нового федералізму" не зрадила, однак, кардинально відносин центру і штатів. І в даний час федеральний уряд є основною дійовою особою в здійсненні соціальних програм. Більше того, воно в силу на зміну умов придбало ряд напрямків діяльності, що раніше йому не властивих, наприклад боротьба зі злочинністю (яка все більше носить не тільки міжрегіональний, але і міжнародний характер), розвиток загальноосвітньої системи освіти (про що свідчить, зокрема, створення в 1979 р. Федерального міністерства освіти) і ін Але ця політика сприяла досягненню більшого взаєморозуміння, більшої участі місцевих органів у вирішенні загальнонаціональних соціальних завдань, у здійсненні соціальних програм.
Американський федералізм, пройшовши через всі труднощі і катаклізми в пошуках ефективної взаємодії, шляхів легітимного зняття природно виникає напруження між владними органами всіх рівнів, нині постає у формі "кооперативного федералізму", що виходить з прагматичних принципів "корисності та вигоди" для країни, що виключає непримиренне " перетягування каната "у боротьбі за владу.