Головна

Законодавство 60-х рр.. в рамках програми "боротьби з бідністю" Л. Джонсона

Найбільш активний період соціального реформаторства США падає після "нового курсу" Ф. Рузвельта на 60-і рр.., Коли президентом-демократом Л. Джонсоном була проголошена програма створення "великого суспільства", виконання якої було покликане амортизувати прояв соціальної напруженості в країні, стимулювати розвиток економіки шляхом забезпечення відповідного рівня зайнятості, споживання та ін
Центральним і найбільш багатообіцяючим ланкою програми була "боротьба з бідністю", викликаної до життя значним зростанням кількості американських громадян, що живуть нижче рівня бідності (згідно з офіційними даними, їх налічувалося в 1964 р. 36,4 млн. осіб, або близько 20% населення країни ), до числа яких були віднесені перш за все кольорові американці, особи похилого віку, яка не має постійної роботи молодь, низькокваліфіковані та сільськогосподарські робітники, багатодітні сім'ї та сім'ї без батьків.
Програма була прийнята в період економічного процвітання Америки і соціального бродіння, потужного руху за громадянські права, студентських заворушень, антивоєнних виступів проти ганебної війни у В'єтнамі. Її прийняття сприяло демократична більшість в обох палатах конгресу, підтримка профспілок, Національної ради селян і інших громадських організацій. Проти виступила велика частина ділових кіл США, тому що здійснення програми "боротьби з бідністю" (що вимагає багатомільйонних державних витрат) передбачало перерозподіл коштів, отриманих від найбільш заможної частини населення, оподатковуваної високими податками, на користь нужденних, оподатковуваних низькими податками.
Проведення програми в життя почалося з прийняття в 1964 р. Закону про економічні можливості, яким передбачалися заходи з професійної підготовки та навчання головним чином молоді, особливо безробітної, в рамках створюваних "трудових корпусів", "молодіжних корпусів за місцем проживання"; видачі пільгових позик бідують фермерам і сільськогосподарським робітникам і пр.
У 1965 році було видання законів про початкову та середню шкільну освіту, а потім про вищу освіту, покликаних сприяти підвищенню освітнього рівня малозабезпеченої молоді. У тому ж році були введені програма "медікейт", що передбачає оплату медичних рахунків одержувачів допомоги з бідності, за бортом якої залишалися, однак, ті, хто такої допомоги не отримував (тобто третя частина всіх будинків), і програма "Медікер" - допомоги пенсіонерам в оплаті їх рахунків через хворобу.
У цьому ж році розпочалося здійснення програми субсидування частини витрат бідняків на продукти харчування у вигляді продуктових купонів, обмінюваних в магазинах на невелику кількість дешевих продуктів. У рамках законів про житловому будівництві і міському розвитку 1965, 1968 рр.. були прийняті деякі заходи з надання допомоги малозабезпеченим сім'ям в оренду квартир та фінансуванні будівництва дешевих помешкань.
Була прийнята також серія законів з регулювання бізнесу, зокрема, з метою скорочення числа людей гинуть в автокатастрофах, поліпшення охорони здоров'я, зміцнення здоров'я промислових робітників, значно підвищено федеральні асигнування штатам для боротьби зі злочинами, для створення транспортних транзитних систем.
Здійснення програми вимагало створення нових спеціалізованих агентств. Для сприяння місцевим органам в їх "війні з бідністю" було створено спеціальне Відомство економічного сприяння і пр.
Зусилля уряду не призвели до здійснення всіх намічених програм, так як вони не були забезпечені з самого початку відповідними державними асигнуваннями (не дивлячись на підвищення ставок соціального страхування, податку на бізнес тощо), які в 1966 р. були обмежені в зв'язку зі збільшенням бюджетного дефіциту, викликаного зростанням ескалації війни у В'єтнамі, посиленням інфляції.
Завдання побудови "великого суспільства", вільного від бідності та безробіття, таким чином, не було вирішено. Послідував услід за цим циклічна криза перевиробництва 1973-1975 рр.. ще більше загострив у США проблему зайнятості. Тільки за офіційними даними, в 1975 р. в Америці було 8,3 млн. повністю безробітних.
Разом з тим слід зазначити, що соціальні програми "боротьби з бідністю", що з'явилися прямим продовженням соціальних реформ Ф. Рузвельта, так само як і нині діють численні соціальні програми, визначили постійне дію загальної, хоча і неоднорідною тенденції у зміні суспільних відносин, що виражається не тільки в підвищенні соціальної захищеності бідних верств американського суспільства, в політиці вирівнювання рівнів доходів населення, а й у зростанні частки колективних форм власності, зміцнення економічної незалежності та правової охорони особистості.
Цьому сприяє усвідомлення необхідності цілеспрямованої соціальної політики допомоги бідним, слабо захищених верств населення не тільки його правлячими колами, а й більшістю американського народу. Якщо в 1935 р. в Конгресі США велися запеклі суперечки навколо прийняття законів про введення в країні системи соціального страхування, то згодом ці питання в конгресі вже не піднімалися, а диспути зводилися до того, як краще забезпечити платоспроможність системи - за рахунок введення нових податків або скорочення численних посібників.
"Демократичний" президент Б. Клінтон отримав перемогу на виборах в 1992 р., обіцяючи Америці використання досвіду "нового курсу" з метою здійснення "справжніх змін": розширення розмірів державних інвестицій на соціальні потреби, допомоги школам, ліквідації бездомності, вирішення проблеми медичного страхування для всього населення і пр. Реалізація всіх цих обіцянок наштовхується, проте, на жорсткі перешкоди зростання бюджетного дефіциту країни.