Головна

Розпад колоніальної системи і утворення нових держав

Однією з відмінних рис двадцятого століття є ліквідація колоніальної системи і виникнення десятків нових незалежних держав. Система колоніальних володінь в тому вигляді, як вона склалася в XIX ст. і захопила половину двадцятого, перестала існувати. Створення на місці колишніх колоній нових держав є результатом перемоги національно-визвольних рухів, що мали в ряді країн мирний характер. Їх головним завоюванням став перехід державної влади з рук апарату колоніальних держав в руки національних сил колишніх колоній.
Криза колоніальної системи почалася після першої світової війни. Уже в 1918-1923 рр.. у ряді країн Азії і Арабського Сходу (Індонезії, Індії, Ірані, Іраку та ін) відбулися потужні народні виступи. У більшості колоній керівництво визвольним рухом взяла у свої руки національна буржуазія, а іноді й нечисленна інтелігенція, що створили свої політичні організації, які очолили боротьбу за політичну самостійність. Так, в Індії ще в 1885 р. була утворена партія Національний конгрес, в Індонезії в 1927 р. виникла Національна партія, у Тунісі в 1934 р. була створена лівонаціоналістична партія Новий Дустур.
Національно-визвольний рух змусив правлячі кола метрополій внести деякі зміни у форми і методи колоніального керування. Проте на даному етапі вони обмежилися, по суті, лише розширенням представництва місцевих жителів в органах колоніальної адміністрації. Колоніальні конституції Індії 1919 і 1935 рр.., Бірми 1935 р. і Цейлону 1931 передбачали, зокрема, створення центральних і провінційних рад. У 20-х рр.. були створені Народна рада (Фольксраат) в Голландської Індонезії й консультативні асамблеї в країнах Французького Індокитаю. Всі ці місцеві представницькі органи не мали реальну владу, а виконували дорадчі функції при губернаторів, які очолювали колоніальну адміністрацію.
Найбільше чітко кризові явища виявилися на даному етапі усередині самої великої колоніальної імперії - Британської. Англо-афганський договір 1921 закріпив незалежність Афганістану, були формально декларовані суверенітет Єгипту (1922 р.) і Іраку (1930 р.). У результаті війни за незалежність 1919-1921 рр.. статус домініону завоювала Ірландія. Однак майже вся територія ірландської провінції Ольстер під назвою Північна Ірландія залишилася в складі британської держави. Що стосується домініонів (Канади, Австралії, Новій Зеландії та ін), то протягом 20-х рр.. вони поступово домоглися визнання повної зовнішньополітичної самостійності. Імперська конференція 1926 декларувала, що Англія і домініони являють собою "автономні державні одиниці усередині Британської імперії, рівні за статусом, ні в якому відношенні не підлеглі одна іншій в якому б то не було сенсі в їх внутрішніх і іноземних справах, хоча й об'єднані загальним підданство і вільно об'єдналися в якості членів Британської співдружності націй ".
У 1931 р. був прийнятий Вестмінстерський статут, який закріпив права домініонів і з'явився своєрідною конституцією Британської співдружності. Статут проголошував вільний союз членів Британської співдружності націй, об'єднаних "загальною вірністю короні". Відтепер дія законів, прийнятих британським парламентом, не могло поширюватися на домініони інакше як за їхньою згодою. Ніякі закони, прийняті парламентами домініонів, не могли вважатися недійсними під приводом протиріччя англійському законодавству. Парламенти домініонів на своїй території могли скасовувати і змінювати будь-який британський закон, указ або постанову в тій мірі, в якій вони були частиною права домініону. У статуті проголошувалося також, що парламенти домініонів можуть самостійно вирішувати питання зовнішньої політики. Генерал-губернатор у домініонах відтепер призначався короною за порадою уряду домініону і став грати в системі вищих органів домініонів таку ж роль, яку відіграє монарх у самій Великобританії.
Новий підйом національно-визвольного руху стався після другої світової війни. Саме в післявоєнний період криза колоніальної системи переріс в її остаточний розпад.
Розпад колоніальних імперій супроводжувався як веденням у ряді країн (в Алжирі, Анголі, Індонезії, Індокитаї, Малайї) колоніальних війн, так і спробами зберегти політичну залежність колоній у нових юридичних формах. Великобританія використовувала з цією метою форму співдружності, значно видозмінивши його. Членами Співдружності (офіційна назва об'єднання з 1948 р.) поряд з Великобританією і "старими" домініонами могли тепер стати колишні колонії, що отримали статус домініону, і навіть нові республіки. Однак зв'язки усередині Співдружності продовжували неухильно слабшати. У 1948 р. Ірландія відкинула статус домініону, проголосила себе республікою, і вийшла із Співдружності; згодом спеціальним британським законом було скасовано й саме поняття домініону. Індія і Шрі Ланка, які прийняли республіканські конституції в 50-х рр.., Залишилися в Співдружності, однак перестали брати участь у нарадах з питань оборони. У результаті цього єдина система оборони Співдружності стала розпадатися, хоча сама Співдружність і в даний час об'єднує майже 50 держав.
Зовнішні зміни в структурі французької колоніальної імперії отримали відображення в Конституції Франції 1946 У ній проголошувалося освіта Французького союзу. У цей союз входили, з одного боку, сама метрополія, її "заморські департаменти" і "заморські території", а з іншого боку, "приєдналися території і держави". "Заморські департаменти" (3 департаменту Алжиру, Реюньйон, Гвіана, Гваделупа, Мартініка) формально управлялися аналогічно департаментам самої метрополії, проте префекти тут мали ще більш широкі повноваження. Управління "заморськими територіями" (Французька Західна Африка, Нова Каледонія, Мадагаскар і ін) зосереджувалася в руках призначеного французьким урядом губернатора, який мав право дострокового розпуску місцевої асамблеї (ради) і право вето щодо її рішень. "Приєднані території і державами" були французькі протекторати.
Конституція Франції 1958 р. передбачала новий варіант об'єднання - так зване Співтовариство, куди ввійшли 17 африканських колоній, що одержали місцеву автономію. Решта території зберегли колишній статус. Стаття 77 Конституції проголошувала самоврядування й "вільне розпорядження власними справами" держав, що входять до Співтовариства. Разом з тим, згідно зі ст. 78, з компетенції окремих членів Співтовариства були вилучені зовнішня політика, оборона, грошова система і деякі інші важливі області державного життя. Президент Франції, що був і президентом Співтовариства, був представлений в кожній державі Співтовариства верховним комісаром, хто спостерігав за діяльністю місцевої адміністрації. У Конституції передбачалася можливість зміни статусу держави - члена Співтовариства на підставі рішення законодавчих зборів цієї держави з наступним підтвердженням такого рішення на місцевому референдумі. З дотриманням цих умов держава - член Спільноти могло стати незалежною і вийти з об'єднання. Однак в 1958 р. тільки в Гвінеї вдалося на референдумі домогтися відхилення Конституції 1958 р. і завоювання незалежність мирним шляхом.
Протягом двох десятиліть після другої світової війни розпад колоніальних імперій в основному завершився. Наприкінці 40-х рр.. завоювали незалежність найбільші колонії Південної та Південно-Східної Азії, в 50-х рр.. - Більшість країн Середнього Сходу. Наприкінці 50-х - початку 60-х рр.. відбувся розпад колоніальної системи в Африці. Останні великі колонії в Африці, що належали Португалії, звільнилися в 70-х рр.. XX ст., А в 1990 р. був реалізований план ООН з надання незалежності Намібії.
Питання про шляхи розвитку, типології звільнилися держав є одним з найскладніших як у політичному, так і науковому плані. В умовах розколу світу на дві соціально-політичні системи звільнилися або "розвиваються" країни зазвичай зараховувалися в так званий "третій світ", який стояв перед вибором двох альтернативних шляхів розвитку - капіталістичного чи некапіталістіческого. Слід зазначити, що цей вибір в набагато більшому ступені визначався ідеологічної та зовнішньополітичної орієнтаціями правлячих угруповань цих країн, ніж об'єктивними умовами їх розвитку.
У країнах "третього світу" наука виділяла в основному три групи держав. У деяких з них, де капіталістичний уклад став панівним (Індія, окремі держави Перської затоки, Туніс тощо), держава в цілому відносився до того ж історичного типу, що і в розвинених країнах світу. У ряді інших, менш розвинених країн, де традиційні докапіталістичні відносини ще превалюють, держава було віднесено до типу "капіталістичної орієнтації". Нарешті, деякі країни, де капіталістичні відносини, як правило, взагалі були відсутні, заявили в різний час про некапіталістіческом шляху розвитку, "соціалістичної орієнтації". У 1970-х рр.. їх налічувалося понад 10.
У моделях державної організації країни "капіталістичної орієнтації" наслідували колишнім метрополій, копіюючи часто навіть зовнішню атрибутику діяльності державних органів (символіку, пов'язану з засіданнями парламенту, і т. п.). На ділі ж замовлені конституції, привнесені на чужу грунт, не утвердилися в політичному житті цих країн, почалися систематичні військові перевороти. Правові системи цих країн також мали багато в чому штучний характер: продовжували діяти старі акти метрополії, нові закони майже дослівно повторювали її законодавство, але більшість населення продовжувало жити за нормами звичаєвого права. У багатьох з цих країн частково діяло і мусульманське право.
Правляча угруповання країн "соціалістичної орієнтації" у створенні державної структури наслідувала країнам тоталітарного соціалізму (керівна роль єдиної дозволеної партії, поради, демократичний централізм і т. п.), у ряді випадків надавши державним інститутам ще більш одіозний характер (передбачене законом створення злитих партійно - державних структур та ін.) Право цих країн характеризувалося поєднанням інститутів різних епох, часто суперечать один одному ( "соціалістичні" норми, акти колишньої метрополії, норми звичаєвого, мусульманського права).
Таким чином, у переважній більшості країн незалежно від "орієнтації" склалися, як правило, авторитарні політичні режими з характерною концентрацією влади в руках глави держави, особливою роллю армії, злиттям партійного і державного апарату, надцентралізація державної структури, відсутністю єдиної системи представницьких органів влади та пр.
Всім країнам, що розвиваються було притаманно також висунення держави на провідну роль у суспільному житті, посилення його регулюючих функцій, які охоплювали всі сфери життя суспільства.
Тотальне втручання держави в суспільне життя як засіб модернізації суспільства проте не змогло вирішити важливих проблем соціально-економічного розвитку нових, що звільнилися країн. Наприкінці XX ст. продовжувала зростати їх залежність від світового капіталістичного господарства, а зовнішня заборгованість провідним західним країнам перетворилася на одну з глобальних проблем сучасності. Поглиблюється нерівномірність розвитку звільнилися країн. Якщо "нові індустріальні" і деякі нафтовидобувні країни Азії (Південна Корея, Тайвань, Гонконг, Сінгапур, Саудівська Аравія, Кувейт) набрали темпи економічного зростання, то ряд інших держав Азії та Африки переживає стагнацію і навіть деградацію своєї економіки. Останнім часом багато що розвиваються, заявили про відмову від авторитарних моделей розвитку, почали вводити в економічну структуру і політичну надбудову різні елементи, які довели свою ефективність і загальнолюдську значущість (рівноправність форм власності, ринкові відносини, багатопартійність, парламентаризм і т. п.).
Ліквідований режим апартеїду в ПАР, в 1994 р. там була прийнята тимчасова Конституція. На початку 90-х рр.. в країнах Африки прийнято понад 30 нових конституцій, які передбачають поділ влади, існування кількох партій, юридичні гарантії прав людини. Однак ситуація в багатьох країнах продовжує залишатися нестабільною, нові інститути не можуть зміцнитися, діють найчастіше неефективно. У меншій мірі зазначені зміни торкнулися країни Азії, хоча в деяких з них були ліквідовані авторитарні режими (Філіппіни, Південна Корея та ін.)