Головна

Падіння "Священної римської імперії німецької нації". Форми наступних об'єднань німецьких держав на початку XIX ст

"Священна римська імперія німецької нації" лише формально являла собою єдину державу, включаючи в себе у XVIII ст. крім безпосередніх володінь імператора 7 курфюршеств, що є суверенними державами, 300 володінь імперських князів, єпископів, абатів, території вільних міст, які формально залежних від імператора, а фактично керованих князями, єпископами, міськими радами, і безліч інших феодальних володінь. Імперія скріплювалися не стільки економічної спільністю або загальноімперськими органами управління, скільки культурними, мовними та іншим єдністю її народів.Фактором, все більше впливає на внутрішньополітичну життя імперії, стає міцніючий монархічна держава Пруссії, яка досягла в другій половині XVIII ст. рангу великої європейської держави *. Цьому багато в чому сприяла проведена при прусського короля Фрідріха II (1740-1786 рр.). Прогресивна по своїй суті політика "освіченого абсолютизму", що супроводжується упорядкуванням державних фінансів і судочинства, ослабленням внутрішньодержавних митних, цехових та інших феодально-бюрократичних обмежень, деяким поліпшенням становища кріпаків селян. Укази 1749-1764 рр.. забороняли зганяння селян із землі, а державні селяни указом 1777 отримали права спадкового володіння на свої земельні ділянки. Пруссія перша з усіх німецьких держав вводить загальне початкову освіту (у 1763 р.) та уніфікує своє право. У 1781 р. вводиться перший цивільний процесуальний кодекс, в 1793 р. - Судовий статут, в 1794 р. - Загальне земське укладення (Прусський ландрехт).
* Пруссія стала королівством у 1701 р.
Попри всю обмеженість цих реформ, які не могли суттєво порушити підвалини феодально-бюрократичної системи, корінні інтереси юнкерства, вони сприяли початку буржуазного за своїм характером процесу модернізації країни. Розвиток капіталістичного підприємництва стимулювався і створенням великої боєздатної військової сили країни. Прусія мала у цей час четвертої за величиною армією в Європі, яка поглинала 85% її річного бюджету.
Падіння "Священної римської імперії німецької нації" стало прямим наслідком переможних наполеонівських війн, в ході яких не тільки суттєво була перекроєна політична карта Європи, але й подальший імпульс отримав розвиток Німеччини капіталістичним шляхом. Було ліквідовано безліч дрібних феодальних володінь, які або злилися, або увійшли у великі монархії, при цьому найбільші територіальні придбання отримали безпосередньо залежні від Наполеона держави: Баден, Баварія, Вюртемберг, Саксонія. У 1807 р. було створено велике королівство Вестфалія.
У 1806 році 16 формально незалежних прирейнських держав були об'єднані в "Рейнський союз", згодом їх кількість збільшилася. "Рейнський союз" формально виник як союз монархій, не позбавлених державного суверенітету, але відносини їх з Наполеоном будувалися скоріше на сюзерену-васальних зв'язках залежності, протекторату. Держави "Рейнського союзу" оголосили про свій вихід із "Священної римської імперії", що і визначило її розпад.
У цих державах були скасовані станові привілеї духовенства і дворянства, особиста кріпосна залежність селян, реорганізовані судова і правова системи, введено в дію Французький цивільний кодекс 1804
Після нищівної поразки Пруссії у війні з Францією в 1807 р. (Пруссія збереглася як держава лише завдяки заступництву російського імператора Олександра I) процес відродження в розваленої, позбавленої половини своїх територій, обкладеній величезною контрибуцією країні почався з нової серії буржуазних за своїм характером реформ. Найбільш значною з цих реформ було скасування в 1807 р. особистої залежності селян і введення вільної купівлі-продажу землі. У 1811 р. було видано указ про умови викупу "селянських платежів і повинностей", у тому числі і не скасованої в 1807 р. панщини. Дворянство отримало право займатися підприємницькою діяльністю. Було введено нове податкове обкладання, поширювалося частково і на дворян, здійснено секуляризація церковних земель, скасовано цехові обмеження.
Економічні перетворення супроводжувалися змінами і в державному апараті: введенням міністерств, почав міського самоврядування і нового територіального поділу на провінції. Проведена була і реорганізація армії: в офіцерські школи, зокрема, був відкритий доступ особам недворянського походження. У 1814 р. в Пруссії була введена загальна військова повинність - головна умова здійснення агресивного мілітаристського курсу її зовнішньої політики.
Кінець епохи наполеонівських війн в Європі був ознаменований створенням нового об'єднання німецьких держав, правовою основою якого став Союзний акт 1815 р., прийнятий на Віденському конгресі державами-переможницями. Вони боялися виникнення в серці Європи єдиного сильного німецької держави, але були зацікавлені у створенні якогось конфедеративного форпосту біля кордонів неспокійної Франції.
У Німецький союз крім Австрії та Прусії увійшли ще 35 суверенних монархій (згодом - 32) - королівств, князівств, герцогств і 4 вільних міста, між якими не існувало ні міцних економічних зв'язків, ні єдиного законодавства, ні загальних фінансів або дипломатичних служб.
У новому об'єднанні були відсутні і центральні органи влади, окрім єдиного - Союзної сейму, що складається з представників урядів держав, що увійшли до Німецький союз *. Рішення сейму вимагали одностайної згоди всіх його членів, що паралізувала його діяльність.
* Характерно, що членами цієї своєрідної конфедерації стали три не німецьких монархії, представлені королями Англії, Данії та Голландії територіями таких держав, як Ганновер, Гольштейн і Люксембург. Частина ж територій Австрії і Пруссії не була включена до складу Німецького союзу: Угорське королівство, Східна і Західна Пруссії, Познань та ін
Союзний акт 1815 наказував не тільки форму відносин між німецькими державами, а й майбутнє внутрішній устрій цих держав на основі станово-представницьких конституцій.