Головна

Державні фінанси

Головним джерелом надходження грошових коштів в казну були податки, найважливішим з яких залишалася Талья. Велике значення мала також капітація - подушная подати, введена спочатку Людовик XIV для покриття військових витрат. Всі податки розподілялися між представниками третього стану, тоді як вищі сословия, які мали величезні доходи, були повністю від них звільнені. 
Важливим джерелом надходжень до королівську скарбницю були також і непрямі податки, число яких постійно зростала. Особливо важким для населення був податок на сіль (габель). У казну надходили також збори від торгових мит, доходи від королівських монополій (поштова, тютюнова та ін.) Широко практикувалися державні позики. 
Незважаючи на зростаючі доходи, державний бюджет зводився з величезним дефіцитом, що було викликано не лише великими витратами на постійну армію і разбухшій бюрократичний апарат. Величезні кошти йшли на утримання самого короля і його сім'ї, на проведення королівських полювань, пишних прийомів, балів та інших увеселеній.