Головна

Державний лад. Центральне управління.

Індія VI-XII ст. представляла собою сукупність численних держав-князівств, економічно не пов'язаних між собою. У раннеклассових, так званих племінних державах зберігалися значні пережитки родоплеменими відносин. До таких держав належать численні територіальні утворення, що виникли в результаті завоювань раджпутскіх кланів, у яких влада князя спиралася на військову силу одноплемінників, воїнів-раджпутов. 
Що виникають час від часу в результаті воєн більші політичні спільності: Харшиних (VII ст.), Чалукьев (VII ст.), Гурджара-Пратіхаров (VIII ст.) Та інші - були примітивними державними утвореннями, що представляють собою конгломерат тих же племінних князівств з вкрай рухомими межами, з нескладний адміністративним апаратом. На чолі таких держав стояли махараджі - головні князі. Княжий трон успадкував сином або передавався наступникові по волі правителя. У деяких дрібних князівства князі обиралися. Махараджі допомагали радники, що входять в дорадчий орган мантріпарішад. У державному апараті значне місце належало воїнам та збирачі податків. 
Відсутність протягом століть державного єдності Індії компенсується до певної міри рано почав складатися релігійно-культурною єдністю її багатомовного, етнічно різнорідної населення. Товариства, як показала історія Індії, пов'язані релігійно-культурною єдністю, виявляють високу ступінь стійкості в періоди державних дроблення, завоювань та масових переселень народів. 
Ця характерна риса історії країни пояснюється в значній мірі специфікою самого індуїзму, що представляє собою не тільки релігійно-філософську, а й соціально-економічну, соціально-правову систему, пов'язану з величезним фондом культурних цінностей, які створювалися індійським народом протягом тисячоліть (міфи, епос , релігійна, правова, наукова література та ін.) 
Жодна релігія, мабуть, не була так тісно пов'язана з усіма областями духовної та матеріальної культури народу, як індуїзм. Це величезна сховище найдавніших історичних відомостей про звичаї, традиції країни. Традиційна політична роздробленість, слабкість центрального державного апарату - як характерна риса середньовічної Індії - компенсується і фортецею громади організації індійського суспільства, стабільне існування і саморозвиток якої мало залежало від перемог і поразок того чи іншого прагне до влади правителя. 
Певне державне єдність було досягнуто внаслідок завоювання Індії мусульманами. Загарбницької війни мусульман в Індії почалися ще в XII в. Завойовані індійські землі включалися спочатку до складу державних земель держави Гурідов, а потім з XIII в. відокремилися в самостійну державу, що отримало назву делійському султаната. У 1229 році делійському султанат був визнаний багдадському халіфа в якості незалежної держави. Однак тісний зв'язок правителів Делі з рештою мусульманським світом не переривалася. Султани Делі продовжували бути ставленика тих чи інших чужих правителів: середньоазіатських тюрко, таджики, персів. 
На початку XVI ст. починається вторгнення в Індію тюрко-афганських завойовників - Моголів. Імперія Великих Моголів досягла свого розквіту в кінці XVI-XVII ст. Разом з тим слід зазначити, що мусульманські правителі, в тому числі і Великі Моголів, незважаючи на потужний політичний потенціал ісламу, не змогли створити в Індії ні сильної державності, ні ефективно діючого центрального апарату. 
При монархічної форми правління в системі органів державної влади та делійському султаната, і Могольской Індії було багато спільного, так як державне управління будувалося тут відповідно до ісламської релігійної доктрини держави мусульман. Відповідно до цієї доктрини всі віруючі мусульмани повинні мати одного голову, який у своїй влади обмежений тільки законом, виникають від Аллаха. Фактичний обсяг повноважень мусульманських правителів визначався співвідношенням сил у непрекращающимся боротьбі за владу між правителем і знаттю. Так, всесіліе мусульманської знати при делійському правитель Насір-уд-дин Махмуд (1246-1265 гг.) Сменилось подальшим зміцненням позицій султанів. Мухаммед Туглак (1325-1351 гг.) Вже писав на своїх монетах: "Султан - тінь бога", а засновник імперії Моголів Бабур (1526-1530 гг.) Присвоїв собі звання падішаха, наділеного нібито божественними правами. 
Влада голови держави (султана, падішаха) була спадковою, він сам міг призначати спадкоємця престолу. У Корані міститься перелік обов'язків правителя. На першому місці серед них була охорона ісламу, в тому числі підтримку релігійних обрядів і переслідування єретиків і "лжеучителей". Ці вимоги не завжди могли бути дотримані мусульманськими правителями в завойованому Індії, де саме життя часто змушувала їх іти на поступки, проводити політику віротерпимості. 
Мусульманських правителів належала вища законодавча і судова влада. Толкуя норми мусульманського права, вони не могли, однак, не рахуватися з загальновизнаним його тлумаченням (іджмой). 
Вищим чиновником в мусульманському державі, вважає другий особою після государя, був візир, керівник військового та фінансового відомства. Його основна обов'язок полягала в тому, щоб проводити в життя наказу султана. Нерідко вазіри зосереджує всю повноту влади в своїх руках. 
Центральне управління і в делійському султанате, і в Могольской Індії здійснювали спеціальні урядові відомства - дивани, покликані, зокрема, вести особливі книги, що містять різні відомості, статистичні дані загальнодержавного значення. 
Військове відомство, що веде облік військової сили, чисельності найманого війська, особистої охорони султана або падішаха, земельних і грошових пожалованій, місць розташування гарнізонів, займало особливе місце в мусульманському державному механізмі. Головний інтендант і скарбник цього відомства здійснював контроль над видачею джагіров в Могольской Індії, перевіряв на оглядах стан війська, його спорядження. Фінансове відомство контролювало облік та збір надходжень до державної скарбниці: податків, мит, викупних сум за військовополонених, податей з підкореної населення. 
Особливе відомство розпорядженні відомостями про призначення всіх чиновників, про суми, одержуваних ними з державної скарбниці, земельних пожалованіях. На чолі цього відомства в XVI ст. стояв мірсамана. Він знав також майстернями та складами падішаха. Відомство Садр-ус-садура було своєрідним головним духовним і судовим управлінням, яке міг очолювати сам пан або довірена йому обличчя. У його ведення входило призначення суддів. 
Ні в делійському султанате, ні в Могольской Індії не було чіткого розмежування функцій між придворними сановники та державними чиновниками. Двір делійському султана був центром політичного життя і управління імперії. При дворі особливу роль грав вакіл-і-дар, палацовий управитель, стежить за змістом сім'ї, наближених і слуг султана, за султанського кухнею і столом. Всі слуги при дворі в Могольской Індії мали військові звання та ранги, вони часто здійснювали контроль за діяльністю державних чиновників. Велику роль в центральному управлінні грали особистий секретар падішаха і особливий чиновник, який переглядав його укази. 
Загальні риси державного механізму делійському султаната і Могольской Індії не виключали відмінностей між ними, який виражається не стільки в назвах державних органів та посад, скільки в характері політичного режиму. Правителі Делі встановлювали свою владу в країні завойованому методами жорстокого придушення народного опору і ворохобности індусскіх правителів. Султани, що спирається на військову силу, конфісковували майно, непокірних вбивали. Іслам у його сунітського тлумаченні став державною релігією, а перська мова (фарсі) - мовою судового виробництва. Правління Моголів в Індії розпочалося в іншій внутрішньополітичної ситуації, коли був завершений процес "ісламізації" правлячої верхівки, а індусскіе князі і князькі визнали в тій чи іншій мірі свою залежність від мусульманських правителів. На політику падішахов став надавати певний вплив індійський місто. 
З могольскіх правителів найбільш помітний слід в історії середньовічного держави Індії залишив Акбар (XVI ст.). У цей час відбулася певна "лібералізація" політичного режиму, показниками якої можуть служити, наприклад, і деяке послаблення податкового тягла, і скасування при Акбар подушной подати - джізьі, а також проводиться політика віротерпимості. Велика кількість земель в цей час передавалося у власність не тільки мусульманського духовенства, але й індусскіх храмів. Сталося і деякий зміна політики щодо міст. 
Так, наприклад, з метою розколу зревшей торгово-ремісничої опозиції, починаючи з Акбар, на вищі посади в адміністративному та податковому апараті стали призначатися торговці, ремісники та інші "нізкорожденние" обличчя. Могольскіе правителі були послідовниками ханіфітской * школи, однією з головних відмінних рис і вимог якої був облік місцевих умов в управлінні і судочинстві.