Головна

Древня Індія

Одна з найдавніших цивілізацій у світі склалася більше чотирьох тисяч років тому в долині Інда, з центрами в Хараппе і Махенджо-Даро. Археологічні розкопки дали можливість встановити, що ще в III тисячолітті до н.е. тут існували великі міста - центри ремісничої виробництва, розвинене землеробство, торгівля, майнове розшарування населення. 
Наука, на жаль, має у своєму розпорядженні убогі історичними відомостями з цього періоду історії Стародавньої Індії. Повніше представлені історичні свідчення по так званому ведіческому періоду (друга половина II тисячоліття до н.е. - середина I тисячоліття до н.е.), коли поглиблюється соціальне розшарування і складається державність в долині Гангу, чому сприяє триваюче ряд століть хвилеподібні проникнення на територію Індії з північного заходу індо-арійських племен, консолідована где-то на рубежі III-II тисячоліття до н.е. в районах Причорномор'я і Прікаспія. Долина Гангу до початку проникнення аріїв (XIV-XIII ст. До н.е.) була заселена етнічної спільності мундов і дравідов, які були або відтіснити на південь, або асимілювали аріями, носіями більш високої матеріальної та духовної культури. До нас дійшли що відносяться до цього періоду літературні пам'ятники релігійного змісту - веди, що стали пізніше священними книгами індусів, а також твори народного епос. 
Хараппская культура долини Інда, що існувала кілька століть раніше індо-арійской, не справила істотного впливу на історичні долі народів долини Гангу, з якими й пов'язане виникнення одного з самобутніх, зберегли до теперішнього часу свої культурні цінності цивілізацій Сходу. 
Найбільш численні і різноманітні історичні відомості (при їх загальної бідності й обмеженою наукової цінності) відносяться до наступної, так званому магадхо-маурійскому періоду (друга половина I тисячоліття до н.е. - до I в. Н.е.), періоду складання та існування найбільшого не тільки в Давній Індії, але й на всьому Древньому Сході державного утворення - імперії Мауро (IV в. до н.е. - II ст. до н.е.) Серед літературних пам'яток цього періоду особливе місце займає древнеіндійскій політичний трактат Артхашастра, приписують Каутілье, раднику засновника імперії Маура Чандрагупте, а також цілий ряд релігійно-ритуальних та правових брахманскіх компіляцій - дхармасутр і дхармашастр, зокрема найбільш відома дхармашастра, що одержала назву "Закони Ману" (II в. до н.е. - II в. н.е.).