Головна

Місцеве управління

Особливою складністю в імперії Маура отличалось адміністративний поділ і пов'язана з ним система місцевого управління. 
Лише частина території імперії перебувала під безпосереднім керуванням царя та його двору. Найбільшою адміністративною одиницею була провінція. Серед них виділялися п'ять найбільших провінцій, керованих царевич, і прикордонні провінції, керовані іншими членами царської родини. У функції правителя провінції входила захист її територій, охорона порядку, збір податків, забезпечення будівельних робіт. 
Менш великої адміністративною одиницею був округ, очолюваний окружним начальником, "думають про всі справи", в його обов'язки входив контроль над сільській адміністрацією. Він отримував дохід "з міста" (ЗМ, VII, 119). 
Артхашастра (II, 1) виділяє чотири види сільських областей, що складаються з 800, 400, 200 і 10 селищ, і відповідних їм в органах місцевого управління управителем. Характерно, що платню давалося управителю починаючи з 10 сіл. Це свідчить про те, що староста села-громади, "головний житель" села (граміка) не був царським чиновником. В обов'язки старости входили збір податків, спостереження за порядком в громаді та ін Найбільш важливі питання внутріобщінной життя - іригації, отправление общинних культів, охорона розбійничих та інші - вирішувались на общинних сходка. У рішенні питань, пов'язаних з продажем землі, кордонами земельних ділянок, важлива роль належала общинного раді старійшин.