Головна

Злочини і покарання.

Тісний зв'язок права з релігією і мораллю визначила головну характерну рису древнеіндійского права, які виявили у відсутності чіткої диференціації злочинів і гріхів. В основу їх розмежування в ЗМ покладений характер самого правопорушення, а покарання за нього. В одному випадку це штраф, тілесне покарання, в іншому - спокутування. 
Так, до великих грехам в ЗМ віднесені такі діяння, що спричиняло за собою ритуальних нечисть винного і необхідність тяжкого спокутування, зокрема вбивство брахмани, пияцтво, крадіжка, перелюб з дружиною гуру (учителя), а також спільноту з таким грішником (ЗМ, XI , 55). Ці ж діяння віднесено до іншого чолі (IX, 235) до розряду делікту-злочинів, наслідком яких було покарання аж до позбавлення всієї власності та вигнання з країни. Характерно, що такий великий гріх, як товариство з великим грішником не був віднесений до числа злочинів. 
Саме поняття злочину можна застосовувати лише умовно при характеристиці права стародавнього світу, бо в цей час не проводилося ще чітких відмінностей між приватноправової правопорушенням (делікту) і злочином. В Арт. (III, 16) положення про продаж несобственніком і неповернення боргу дані в логічній зв'язку і трактувати в розумінні збитку, наказуемое штрафом (Арт., III, 16 (2). Щоправда, Ядж. Оперує поняттям тяжкого проступка - злочини, що виключає відстрочку для відповідача дачі показань на заяву позивача - потерпілого. 
ШАСТРА при розгляді конкретних злочинів виходять з якихось загальних понять, принципів: з визнання форм вини (умисел або необережність), необхідної оборони, рецидиву, співучасті, обставин, пом'якшує і обтяжуючих покарання, і пр. Так, господар не відповідав за перебування в його домі чужої жінки, якщо не знав про це, або якщо вона перебувала там всупереч його волі (Арт., III, 4, (8). Вбивця звільнявся від покарання, якщо вбив, захищаючи себе, при охороні жертовних дарів і при захисті жінок і брахманов ( ЗМ, VIII, 349). При цьому не мало значення, чи був убитий гуру, дитина, старий або навіть БРАХМАН, вельми вчений у ведах (ЗМ, VIII, 350). підбурювачем до грабежу каралося (Арт., III, 17, ( 11) подвійним штрафом. Як пом'якшуючі обставина враховувалася при образи словом або дією відсутність умислу, стан злочинця, що знаходився в сп'яніння, умопомраченіі та ін (Арт., III, 18 (10); 17 (14). 
Обліковувалось іноді, що злочинець діяв не по своїй волі, а за прямою вказівкою особи, від якої залежав. Штраф, що накладаються на нього, був в цьому випадку вдвічі менше штрафу, що накладаються на підбурювачів. Пом'якшуючі обставинами признавались лихо або нещастя, що прийшло на злочинця. 
Обставинами, обтяжуючих відповідальність, признавались груповий характер злочину (Арт., III, 19 (16), рецидив та ін При винесенні покарання, як в усьому древневосточном праві; враховувався особистий статус злочинця і потерпілого, стать, вік, варна, родинні зв'язки сторін . Як правило, більш високий варновий статус злочинця пом'якшує його відповідальність, більш високий варновий статус потерпілого - обтяжуючих її, крім воровства, коли діяв зворотний принцип. По ЗМ на брахмани в цьому випадку накладається більший штраф, ніж на шудру. Образа дружини каралося, наприклад , вдвічі меншим штрафом, ніж образа чужої жінки (Арт., III, 18 (5). Особливо каралося злочину, зачіпають інтереси царя і храму. Так, наприклад, ЗМ наказують стратити без зволікання зламували царський склад, арсенал або храм (VIII, 280 ). 
Відсутність скільки-небудь повного переліку так званих державних злочинів - характерна риса древневосточного права. Але навіть це свідчить про те, що право виділяло їх. Нарада, наприклад, передбачала тяжке покарання за незаконне носіння зброї з "ворожими" намірами. Арт. (III, 18 (12) визначає найвищий штраф за образу своєї країни або села. Якщо непокору наказом голови села каралося штрафом (Арт., III, 16 (39-40), то можна припустити, як тяжко каралося непокору наказом царя. Іноді суд розглядав як образа дією нанесення шкоди суспільно значущих об'єктів і царської власності (Арт., III, 19 (30). 
Виділялися та правопорушення, що носять характер святотатства, та посадові злочини. До перших належать, наприклад, таке діяння, як наругу богів і святинь (Арт., III, 18 (12), заклад священного водойми (Арт., III, 10 (2), до другого - хабарника службовців царя, їх зловживання, складання помилкових наказів тощо (ЗМ, IX, 231-232). 
Велика група норм, що входять в загальне поняття "насильство", стосується злочинів проти особистості. Серед них перше місце займає вбивство, що тягнуть за собою смерть злочинця. "Вбивство вбивці - відкрите чи таємне - ніколи не є для вбиває гріхом" - проголошено в ЗМ (VIII, 351). Самим тяжким злочином вважалося вбивство брахмани, сам же БРАХМАН не міг бути покараний смертної казнью навіть за вбивство. У цьому випадку він виганяли з країни. Тілесні ушкодження розглядалися в ШАСТРА в контексті оскорблений дією, до числа яких Арт. відносяться, наприклад, дотик, замахіваніе, удар (Арт., III, 19 (1). Покарання штрафом за образу дією варіюватися в залежності від наслідків: чи було побиття з кров'ю чи без крові або "майже до смерті", чи була зламана рука або нога, вибиті зуби, відрізані вуха, ніс, чи потерпілий втратив здатність говорити, рухатися, приймати їжу. В останньому випадку поряд зі штрафом потрібно відшкодування витрат на лікування (Арт., III, 19 (12). Групові побої вабило подвоєну суму штрафу для кожного злочинця. 
До образи словом Арт. (III, 18 (1) відноситься "сором, ганьба і загрозу", при цьому враховувався прямий і таємний сенс образливого слова, а також чи воно відповідало дійсності, наприклад, при образи умалішенним, прокажений. З цією метою залучались свідчення лікарів, близьких людей . 
Як і життя, гідність людей в ШАСТРА розцінювалася залежно від станового-варновой приналежності. Якщо образа словом або дією рівного собі за положенням або представника нижчої Варни каралося, як правило, штрафом (ЗМ, VIII, 276, 268 та ін), то такий самий злочин шудри відносно двічі народжених спричиняло за собою тілесне покарання, вселяють трепет, - відрізання мови, губ, рук, ноги, кастрації (ЗМ, VIII, 270-280). "Ту частину тіла, якою шудра вдарить брахмани, - проголошує Арт. (III, 19 (8), - слід у нього відрубати". Характерно, що в одному ряду з образою дією в Арт. Розглядається і пошкодження чужої речі, і нанесення ударів чужому худобі (Ш, 19 (23,26,27). 
Перелюб було одним з перших відомих ШАСТРА великих гріхів і тяжких злочинів. У ЗМ норми про перелюб йдуть слідом за вбивством. "Людей, домагалися чужих жінок, цареві слід виганяти, піддавати покаранню, вселяють трепет" - говорить правило ЗМ (VIII, 352). Всі винні в перелюби (з яким у ШАСТРА дається дуже широка трактування, що включає, зокрема, таємну бесіду з чужою дружиною, услужливой, загравання з нею, дотик до її одягу та прикрас та ін) підлягають смертної кари. Характерно, що проституція дружини за згодою чоловіка не карають (ЗМ, VIII, 362; Нарада, I, 183 та ін.) ШАСТРА не проводять різниці між перелюб і згвалтуванням (позбавлення честі дівчата проти її волі) (ЗМ, VIII, 364). Це злочин вабило за собою тілесне покарання, відрізання пальців, якщо злочинець був не дорівнює по положенню з потерпілою. Рівний по положенню отделивался високим штрафом. Невірну дружину, "обнаглевшую внаслідок знатність родичів", ЗМ рекомендували затравлівать собаками (VIII, 371), а її сожітеля спалювати на розпеченому залізному ложі. Карати чоловіка за злочинне співжиття з вільною жінкою, при цьому враховувалася її соціальне становище і чи була вона охоронювана чи ні. Якщо шудра сожітельствовал з жінкою з вищої Варни, він підлягав кастрації. 
Значне місце в ШАСТРА займали і майнові злочини - крадіжка, грабіж, які розглядалися як однопорядковие явища зі злочинами проти особистості, наклепами, перелюби, бо майно в правосвідомість стародавнього індуса було як би продовженням особистості, було нерозривно пов'язано з нею. 
У майновому плані розглядалося, наприклад, положення жінки та дружини. Звідси часті асоціації в дхармашастрах перелюби і потрави поля (жінка вважалася втіленням поля, чоловік - насіння (ЗМ, IX, 32-33). Характерно, що Яджнавалкья під тяжким злочином розуміє смертоубійство, а також знищення чужого майна. У повній відповідності з цією логікою "світська" Арт. (книга III, гл. 19) під єдиною рубрикою "Образа дією" поміщає правові норми, що стосуються оскорбления словом або дією, нанесення тілесних ушкоджень, вбивства, крадіжки, пошкодження чужої речі (у тому числі дерев), нанесення ударів і ран чужому худобі і пр. 
У ШАСТРА проводяться, однак, чіткі відмінності між грабежу, або насильницьких дій привласнення речі у присутності власника, і крадіжкою - за відсутності власника, до якої прирівнювалася заперечення отримання чужої речі на зберігання та пр. (Арт., III, 17, (1, 2). Покарання варіюватися в залежності від вартості викраденого і варновой приналежності злочинця. 
"Збирання корінь, плодів від дерев, дров для вогню і трави для корму худоби" не вважалося злочином (ЗМ, VIII, 339,341).
Захоплення (грабіж) найбільш цінного майна: великої рогатої худоби, людей, будинків, золота, Арт. (III, 17 (19), влек за собою великий штраф. По ЗМ викрадення "родовітих людей, особливо жінок, так само як і кращих дорогоцінних каменів" каралося смертної казнью, захоплення ж корів - відсічення половини ноги (ЗМ, VIII, 323 -- 324). 
З цього, як і з інших прикладів, можна зробити висновок, що приписи Арт. носили в ряді випадків більш гуманний характер. Пояснюється це очевидно тим, що покарання, передбачає Арт., Мали більш дієвий характер, ніж у дхармашастрах, головною метою укладачів яких було не суворе застосування приписів про покарання, а попередження, застереження злочинця про тих тяжких наслідків (часто самих неймовірних), які його чекають. Загрози викладали в ЗМ навіть в самій загальної, декларативної формі, не сопряженное з конкретною санкцією. 
Вичерпного переліку покарань в ШАСТРА немає. У ЗМ (VI-II, 310) царя наказувалося спиняв беззаконня трьома заходами: ув'язнення, заковиваніем в ланцюзі і різними видами тілесних покарань. В іншому місці в перелік покарань (ЗМ, VIII, 129) увійшли зауваження, догана, штраф, тілесне покарання смертна кара. Але в ньому не згадуються ні позорять покарання: клеймение, голитися голови та пр., ні вигнання з країни, касти, родини, які в дійсності застосовувались, про що свідчать інші шлокі. 
У ЗМ розрізняється проста (отрубаніе голови) і кваліфікована (сажаніе на кол, утоплення тощо) смертна кара (IX, 279), яка в ряді випадків могла бути замінена сплатою вищої штрафу, тобто 1000 пан (середній штраф - 500 пан, нижчий - 250 пан), що ставило у нерівне становище бідного і багатого злочинця. До брахманам смертна кара не застосовувалася, до неї прирівнювалася своєрідна громадянська смерть, пов'язана з публічним оголошенням, клеймение, вигнанням з касти і країни. Клеймение застосовувалося і до представників інших варна разом з тілесним покаранням і грошовими штрафами (ЗМ, IX, 236, 237).