Головна

Безоплатне термінове користування земельними дільницями

У безоплатне термінове користування можуть надаватися земельні ділянки:

1) з земель, що знаходяться в публічної власності, виконавчими органами державної влади або органами місцевого самоврядування державним і муніципальним установам, федеральним казенним підприємствам, органам державної влади та місцевого самоврядування на строк не більше ніж один рік;

2) з земель, що знаходяться у власності громадян або юридичних осіб, іншим громадянам та юридичним особам на підставі договору;

3) з земель організацій окремих галузей економіки, у тому числі організацій транспорту, лісового господарства, лісової промисловості, мисливських господарств, державних природних заповідників і національних парків, громадянам у вигляді службового наділу.