Головна

Екологічний контроль

У числі функцій державного управління природокористуванням та охороною навколишнього середовища, реалізацію яких забезпечить проведення екологічного моніторингу, слід згадати екологічний контроль - систему заходів, спрямованих на запобігання, виявлення і припинення порушень екологічного законодавства, забезпечення дотримання субєктами господарської та іншої діяльності вимог в області охорони навколишнього середовища . Еко-868

логічний контроль здійснюється відповідно до норм глави XI Закону "Про охорону навколишнього середовища".

Екологічний контроль проводиться з метою забезпечення органами державної влади та місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами виконання законодавства в галузі охорони навколишнього середовища. Якщо обєкт екологічного моніторингу - навколишнє середовище, за станом якої здійснюється спостереження, то обєкт екологічного контролю - діяльність людини, здатна негативно вплинути на навколишнє середовище. Що ж до взаємозвязку цих двох інституцій, то екологічний моніторинг є інформаційною основою здійснення екологічного контролю - виявлення негативних змін в стані навколишнього середовища дає підстави припустити, що такі зміни зумовлені порушенням вимог екологічного законодавства ким-небудь з при-родопользователей.

Чинне законодавство передбачає здійснення наступних видів екологічного контролю:

• державний екологічний контроль; здійснюється федеральними органами виконавчої влади та органами виконавчої влади субєктів Російської Федерації та передбачає послідовне вирішення двох задач. Перша стадія - це власне контроль, тобто організація перевірок, експертиз та інших дій, спрямованих на виявлення порушень екологічного законодавства. Для цього державні інспектори під час виконання своїх службових обовязків у межах своїх повноважень мають право у встановленому порядку відвідувати організації, обєкти господарської та іншої діяльності незалежно від форм власності, в тому числі обєкти, що підлягають державній охороні, оборонні обєкти, обєкти цивільної оборони; знайомитися з документами і іншими необхідними для здійснення державного екологічного контролю матеріалами; перевіряти роботу очисних споруд та

інших знешкоджуючих пристроїв, засобів контролю, а також виконання планів та заходів з охорони навколишнього середовища. Друге завдання факультативна, оскільки підлягає вирішенню лише в тому разі, коли перевіркою виявлені порушення екологічного законодавства - мається на увазі вжиття заходів щодо їх припинення. Для цього державні інспектори мають право висувати вимоги і видавати приписи про усунення порушень, припиняти діяльність юридичних та фізичних осіб, залучати правопорушників до адміністративної відповідальності, а також здійснювати інші визначені законодавством повноваження;

муніципальний екологічний контроль, здійснюється на території муніципального утворення місцевого органами самоврядування або уповноваженими ними органами;

виробничий екологічний контроль; здійснюється в процесі господарської та іншої діяльності її субєктами, які зобовязані надавати відомості про організацію виробничого екологічного контролю в органи, що здійснюють державний і муніципальний контроль;

громадський екологічний контроль; здійснюється громадськими та іншими неприбутковими обєднаннями відповідно до їх статутів, а також громадянами.