Головна

ФІНАНСОВЕ ПРАВО

В умовах розвитку ринкових відносин і подальшого інтегрування України у світову економіку фінансове право як галузь, російського права набуває все більш важливе значення. Економіка - це базис, а право і політика - це елементи надбудови; якщо вектори поступального розвитку базису і надбудови (економіки і права - фінансового, податкового зокрема) співпадають, то наслідком має стати активний прогрес Необхідна наявність постійного балансу між станом економіки і нормами права (фінансового, цивільного та ін), які регулюють повязані з нею (економікою) суспільні відносини, тобто наявність балансу системи "право - економіка".

Очевидно, що співвідношення обєктивних економічних процесів і відповідних норм права не можливо застиглим явищем Так, наприклад, говорячи про стабільність податкового законодавства, слід зазначити, що воно має бути одночасно і гнучким. Оптимальною видається ситуація, коли фінансове правотворчість здійснюється кілька перспективно, грунтуючись на прогнозах майбутнього (наприклад, пять років) розвитку економіки

Фінансове право за своєю природою є публічною правом (Державовідча), і саме за допомогою фінансового законодавства держава реально здійснює управління. Саме фінанси є основними носіями інформації в механізмі державного управління. За допомогою фінансів здійснюються прямі та зворотні звязки в економічних, соціальних і політичних системах. Фінанси є органічний елемент системи

державного управління, а головне - фінанси є інструментом системної саморегулювання держави і суспільства в целом1.