Головна

Мова кримінального судочинства

Ст. 18 КПК України говорить про те, що кримінальне судочинство ведеться російською мовою а також на державних мовах що входять до Російської Федерації республік. У військових судах провадження у кримінальних справах ведеться російською мовою.

Учасникам кримінального судочинства, що не володіють або недостатньо володіють мовою, якою ведеться провадження у кримінальній справі, повинно бути розяснено і забезпечено право робити заяви, давати пояснення і показання, заявляти клопотання, подавати скарги, знайомитися з матеріалами кримінальної справи, виступати в суді рідною мовою чи іншою мовою, якою вони володіють, також а безкоштовно користуватися допомогою перекладача.

Якщо згідно з кримінально-процесуальним законом слідчі і судові документи підлягають обовязковому врученню підозрюваному, обвинуваченому, а також іншим учасникам кримінального судочинства, то зазначені документи повинні бути перекладені на рідну мову відповідного учасника кримінального судочинства або на мову, якою він володіє.