Головна

Охорона прав і свобод людини і громадянина у кримінальному судочинстві

Ст. 11 КПК України визначає, що "суд, прокурор, слідчий, дізнавач повинні розяснювати підозрюваному, обвинуваченому, потерпілому, цивільному позивачу, цивільному відповідачу, а також іншим учасникам кримінального судочинства їхні права, обовязки і відповідальність і забезпечувати можливість здійснення цих прав".

У разі згоди осіб, що володіють свідків імунітетом (право особи не давати свідчення проти себе і своїх близьких родичів) 1, дати свідчення дізнавач, слідчий, прокурор і суд зобовязані попередити зазначених осіб про те, що їх показання можуть використовуватися як докази в ході подальшого провадження у кримінальній справі.

За наявності достатніх даних про те, що потерпілому, свідку або іншим учасникам кримінального судочинства, а також їх близьким родичам, родичам або близьким особам погрожують вбивством, застосуванням насильства, знищенням чи пошкодженням їхнього майна або іншими небезпечними протиправними діяннями, суд, прокурор, слідчий, орган дізнання і дізнавач приймають у межах своєї компетенції відносно зазначених осіб заходи безпеки.

Зокрема слідчий вправі в протоколі слідчої дії, у якому беруть участь потерпілий, його представник або свідок, не наводити дані про їх особи (ч. 9 ст. 166 КПК України). У цьому випадку слідчий за згодою прокурора виносить постанову, в якій викладено причини ухвалення рішення про збереження в таємниці цих даних, вказується псевдонім учасника слідчої дії і наводиться зразок його підпису, які він буде використовувати у протоколах слідчих дій, вироблених з його участю. Постанова поміщається в конверт, який після цього опечатується та долучається до кримінальної справи.

Ст Частина 2. 186 КПК України передбачає можливість здійснення контролю і запису телефонних та інших переговорів потерпілого, свідка чи їхніх близьких родичів, родичів, близьких осіб за їх письмовою заявою при наявності загрози вчинення насильства, здирництва та інших злочинних дій у відношенні зазначених

осіб, що а за відсутності такої заяви - на підставі судового рішення.

З метою забезпечення безпеки впізнаючого предявлення осіб для впізнання по рішенням слідчого відповідно до ч. 8 ст. 193 КПК України може бути проведено за умов, що виключають візуальне спостереження впізнаючого упізнаваними. У цьому випадку поняті знаходяться в місці знаходження впізнаючого.

У ході судового засідання можуть бути прийняті і інші заходи безпеки. Так, листування, телефонних запис та інших переговорів, телеграфні, поштові та інші повідомлення осіб можуть бути оприлюднені у відкритому судовому засіданні тільки за їхньою згодою. В іншому випадку вказані матеріали оприлюднюються та досліджуються у закритому судовому засіданні. Дані вимоги застосовуються і при дослідженні матеріалів фотографування, аудио - і (або) відеозаписів, кінозйомки, що носять особистий характер (п. 4 ч. 2 ст. 241 КПК України).

При необхідності забезпечення безпеки свідка, родичів його близьких, родичів і близьких осіб суд без оголошення справжніх даних про особу свідка вправі провести його допит в умовах, що виключають візуальне спостереження свідка іншими учасниками судового розгляду, про що суд виносить ухвалу або постанову (ч. 5 ст . 278 УПК РФ).

Шкода, заподіяна особі в результаті порушення його прав і свобод судом, а також посадовими особами, які здійснюють кримінальне переслідування, підлягає відшкодуванню на підставах та в порядку, які встановлені кримінально-процесуальним законом.