Головна

Податкова обовязок і її виконання

Ст. 57 Конституції РФ установлює "Кожен зобовязаний платити законно встановлені податки і збори", тобто податковий обовязок - це один з різновидів обовязків, які держава покладає на громадян і організації, і полягає вона в обовязки заплатити в певному розмірі та у встановлений термін податок або збір. Особливістю податкового обовязку є те, що вона передбачається законодавством про податки і збори, а її

виконання забезпечується силою державного примусу, що здійснюється податковими органами.

Обовязок зі сплати податку або збору виникає, змінюється і припиняється за наявності підстав, встановлених законодавством про податки і збори ст в. 44 НК РФ. Податковий обовязок покладається на платника податків із моменту виникнення у нього відповідного обєкта оподаткування. Як підстав виникнення податкового обовязку може бути визнано, приміром, отримання валового прибутку (податок на прибуток), здійснення обороту з реалізації товарів, робіт і послуг (ПДВ), виготовлення підакцизної продукції (акцизи), реалізація товарів, робіт і послуг в роздріб або оптом за готівку (податок з продажу) і т. д.

Призупинення податкового обовязку здійснюється за рішенням податкового органу лише в тих випадках, коли платник податків - фізична особа визнаний безвісно відсутнім або недієздатним, а належного йому майна недостатньо для виконання зазначеного обовязку (ч. 3 ст. 51 НК).

Підставами припинення обовязку по сплаті податку чи збору є:

• сплата податку, збору;

• смерть платника податку або визнання його померлим;

• ліквідація організації-платника податків після проведення ліквідаційною комісією всіх розрахунків із бюджетами, інші обставини з якими законодавство повязує припинення обовязку по сплаті податку, (ч. 3 ст. 44 НК).

До числа інших обставин, з якими законодавство повязує припинення обовязку по сплаті податків відносяться:

• утримання суми податку податковим агентом (ст. 24 НК);

• стягнення податку податковим органом у безспірному порядку з рахунку платника податку в банку (ст. 46 НК);

• погашення податкового обовязку за допомогою звернення судом стягнення на майно платника податків (ст. 47, 48);

• виконання обовязку зі сплати податків і зборів реорганізованого юридичної особи його правонаступником (ст. 50);

• виконання обовязку по сплаті податків, належних з фізичної особи, визнаного судом безвісно відсутнім, особою, уповноваженою органом опіки та піклування управляти майном платника податків (ст. 51);

• погашення податкового обовязку за заявою платника податків (рішенням податкового органу, суду) допомогою заліку відповідної суми за іншим надміру сплаченого податку (ч. 5 ст. 78, ч. 1 ст. 79).