Головна

Повага честі й гідності особи

Ст В. 21 Конституції РФ наголошується: "Ніхто не повинен зазнавати тортур, насильству, іншому жорстокому і такому, що принижує людську гідність, поводження чи покарання". Аналогічна формулювання міститься в ст. +9 УПК РФ: "Ніхто з учасників кримінального судочинства не може піддаватися насильству, катуванням, іншому жорстокому або такому, що принижує людську гідність, поводження".

Це означає, що під час кримінального судочинства забороняється здійснення дій та прийняття рішень, таких, що принижують честь учасника кримінального судочинства, а також звернення, таке, що принижує її людську гідність або створює небезпеку для його життя та здоровя. Посадові особи органів дізнання, слідчого, прокуратури та суду повинні вживати заходів щодо недопущення порушень честі і гідності особистості, а в разі виявлення подібних фактів притягати винних до відповідальності згідно з чинним законодавством.