Головна

Права, обовязки та відповідальність органів податкових

Податкові органи мають право:

1) вимагати від платника податків або податкового агента документи за формами, встановленими державними органами та органами місцевого самоврядування, що служать підставами для обчислення і сплати (утримання та перерахування) податків, а також пояснення та документи, що підтверджують правильність обчислення і своєчасність сплати (утримання та перерахування) податків;

2) проводити податкові перевірки в порядку, встановленому НК РФ;

3) робити виїмку документів під час проведення податкових перевірок у платника податків або податкового агента, що свідчать про вчинення податкових правопорушень, у випадках, коли є достатні підстави вважати, що ці документи будуть знищені, приховані, змінені або замінені;

4) викликатиме на підставі письмового повідомлення до податкових органів платників податків, платників зборів або податкових агентів для дачі пояснень у звязку зі сплатою (утриманням і перерахуванням) ними податків або у звязку з податковою перевіркою, а також в інших випадках, повязаних з виконанням ними законодавства про податки і збори;

5) призупиняти операції по рахунках платників податків, платників зборів і податкових агентів в банках і накладати арешт на майно платників податків, платників зборів і податкових агентів в порядку, передбаченому цим Кодексом;

6) оглядати (обстежити) будь-які використовуються платником податку для отримання прибутку чи повязані з утриманням обєктів оподаткування незалежно від місця їх знаходження виробничі, складські, торговельні та інші приміщення та території, проводити інвентаризацію належного платнику податків майна;

7) визначати податків суми, що підлягають внесенню платниками податків до бюджету (позабюджетні фонди), розрахунковим шляхом на підставі наявної у них інформації про платника податків, а також даних про інших аналогічних платників податків у випадках відмови платника податків допустити посадових осіб податкового органу до огляду (обстеження) виробничих, складських, торговельних та інших приміщень і території, що використовуються платником податку для отримання доходу або повязаних з утриманням обєктів оподаткування, неподання протягом більше двох місяців податковому органу необхідних для розрахунку податків документів, відсутності обліку доходів і витрат, обліку обєктів оподаткування або ведення обліку з порушенням встановленого порядку, що призвів до неможливості обчислити податки;

8) вимагати від платників податків, агентів податкових, їх представників усунення виявлених порушень законодавства про податки і збори і контролювати виконання зазначених вимог;

9) стягувати недоїмки з податків та зборів, а також стягувати пені у порядку, встановленому цим Кодексом;

10) контролювати відповідність великих витрат фізичних осіб їх доходам;

11) вимагати від банків документів, що підтверджують виконання платіжних доручень платників податків, платників зборів і податкових агентів і інкасових доручень (розпоряджень) органів податкових про списання з рахунків платників податків, платників зборів і податкових агентів сум податків і пені;

12) залучати для проведення податкового контролю спеціалістів, експертів і перекладачів;

13) викликати як свідків осіб, яким можуть бути відомі будь-які обставини, мають значення для проведення податкового контролю;

14) заявляти клопотання про анулювання або про призупинення дії виданих юридичним і фізичним особам ліцензій на право здійснення певних видів діяльності;

15) створювати податкові пости в порядку, встановленому НК РФ;

16) подавати в суди загальної юрисдикції або арбітражні суди позови:

а) про стягнення податкових санкцій з осіб, що допустили
порушення законодавства про податки і збори;

б) про визнання недійсною державну реєстрацію юридичної особи або державної реєстрації
фізичної особи як індивідуального підприємця;

в) про ліквідацію організації будь-якої організаційно-правової форми за підстав, установленим законодавством Російської Федерації;

г) про дострокове розірвання договору про податковий кредит та договору про інвестиційний податковий кредит;

д) про стягнення заборгованості по податках, зборах, відповідним пенями і штрафів до бюджетів (позабюджетні фонди), яка значиться більше трьох місяців за організаціями, які є відповідно до цивільного законодавства Російської Федерації залежними (дочірніми) товариствами (підприємствами);

е) в інших випадках, передбачених НК РФ.
Податкові органи зобовязані:

1) дотримуватися законодавства про податки і збори;

2) здійснювати контроль за дотриманням законодавства про податки та збори, а також прийнятих відповідно до нього нормативно-правових актів;

3) вести в установленому порядку облік платників податку;

4) проводить розяснювальну роботу із застосування законодавства про податки та збори, а також прийнятих відповідно до нього нормативно-правових актів, безкоштовно

інформувати платників податків про діючі податки та збори, представляти встановленої форми звітності та розяснювати порядок їх заповнення, давати розяснення про порядок обчислення і сплати податків і зборів;

5) здійснювати повернення або залік надмірно сплачених або надмірно стягнених сум податків, пенею і штрафів в порядку, передбаченому цим Кодексом;

6) дотримуватися податкову таємницю;

7) направляти платнику податків або податковому агенту копії акту податкової перевірки та рішення органу державної податкової служби, а також у випадках, передбачених цим Кодексом, податкове повідомлення і вимога про сплату податку та збору.

Податкові органи несуть також інші обовязки, передбачені цим Кодексом та іншими федеральними законами. Податкові органи при виявленні обставин, що дозволяють припускати вчинення порушення законодавства про податки і збори, що містить ознаки злочину, зобовязані у десятиденний строк з дня виявлення зазначених обставин направити матеріали в органи податкової поліції для вирішення питання про порушення кримінальної справи.

За неправомірні дії або бездіяльність посадових осіб податкових органів несуть цивільну, дисциплінарну, адміністративну або карну відповідальність відповідно до законодавства Російської Федерації. Цивільно-правова відповідальність податкових органів та їх посадових осіб носить майновий характер. Тому податкові органи та їх посадові особи несуть майнову відповідальність за збитки, завдані платникам податків внаслідок своїх неправомірних дій (рішень) або бездіяльності, а також неправомірних дій (рішень) або бездіяльності посадових осіб та інших працівників податкових органів при виконанні ними службових обовязків. Заподіяні платникам податків та іншим учасникам податкових правовідносин збитки відшкодовуються за рахунок федерального бюджету.

Посадові особи та інші працівники податкових органів є державними службовцями РФ. Тому загальні правила залучення посадових осіб органів податкових до дисциплінарної відповідальності встановлені ст. 14 ФЗ від 31 липня 1995 № 119-ФЗ "Про основи державної служби Російської Федерації". У разі невиконання або неналежного виконання обовязків (скоєння посадового проступку) на працівника податкового органу можуть накладатися заходи дисциплінарної відповідальності (зауваження, догана, сувора догана, попередження про неповну службову відповідність, звільнення). До вирішення питання про застосування дисциплінарної відповідальності працівник податкового органу може бути тимчасово (але на строк не більше одного місяця) відсторонений від виконання службових обовязків.

Підстави для притягнення посадових осіб податкових органів до кримінальної відповідальності передбачені гл. 30 Кримінального кодексу РФ ( "Злочини проти державної владі, інтересів державної служби та служби у органах місцевого самоврядування"). Вказана голова, зокрема, містить ст. 285 "Зловживання посадовими повноваженнями", ст. 286 "Перевищення посадових повноважень", ст. +289 "Незаконне участь у підприємницькій діяльності" ст. 290 "Одержання хабара", ст. 292 "Службове підроблення" та ст. 293 "Халатність".