Головна

Право на відшкодування екологічної шкоди

Одержання громадянином інформації про те, що оточує його середа несприятлива, створює передумову реалізації права на відшкодування екологічної шкоди. Під шкодою як таким розуміється всяке применшення майнової або особистого немайнового блага. Екологічний шкода - це шкода, заподіяна несприятливим впливом навколишнього середовища. Це може бути шкоди як здоровю, так і майну. Склад останнього визначається загальними нормами цивільного права, що а ось склад перше слід уточнити. Перш за все, він включає збитки (майнового характеру). Це, з одного боку, реальні збитки, тобто витрати на відновлення порушеного права: витрати на лікування і відновлення здоровя (що, якщо вдуматися, не завжди одне й те саме), на догляд за хворим, на зміну місця проживання, професії і т. д. З іншого боку, мається на увазі упущена вигода, тобто доходи, не отримані у звязку з втратою працездатності, а також те, що втрачені професійні або які-небудь інші можливості. Крім збитків підлягає відшкодуванню також моральну шкоду, тобто фізичні або моральні страждання, заподіяні громадянинові діями, що порушують його права. Стосовно до розглянутій ситуації мова йде про страждання від необхідності лікування, зміни місця і образу життя, упущеної вигоди, неможливості мати дітей або ризику народження дітей з вродженою патологією або схильністю до певних захворювань.

Екологічний шкода може бути відшкодована в різних формах. Універсальної є позовна форма - коли відшкодування здійснюється в індивідуальному порядку на підставі рішення суду з позовом уповноваженої особи. Підставою для подачі позову є факт заподіяння шкоди, розмір відшкодування визначається судом виходячи із заявленої вимоги, тобто відшкодування здійснюється лише в тому випадку, якщо позивачу вдасться довести факт заподіяння шкоди, його обумовленість несприятливим впливом навколишнього середовища і, в свою чергу, обумовленість останнього діями відповідача.

Адміністративна форма відшкодування екологічної шкоди має цілу низку відмінностей. Підставою для виплат є рішення не суду, а що володіє необхідними повноваженнями органу законодавчої або виконавчої влади. У цьому рішенні визначається категорія осіб, щодо яких є достатні підстави припускати заподіяння їм екологічної шкоди. За прикладом відшкодування шкоди громадянам, які постраждали внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС, можна говорити про двох групах підстав: участь у певній діяльності (ліквідація наслідків катастрофи) або проживання на певній території (що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок катастрофи). Для всіх осіб, що входять до однієї категорії, розмір відшкодування однаковий, тому що визначається за формальними ознаками, без урахування індивідуальних фактичних обставин.

Ще одна принципова відмінність у тому, що джерелом виплат є кошти відповідних бюджетів - у

залежно від рівня прийняття рішення про компенсацію. Це обумовлено принципом відповідальності держави за те, що відбувається на його території. Якщо воно допустило здійснення екологічно небезпечної діяльності без належного фінансового забезпечення відповідальності за заподіяння шкоди, тягар цієї відповідальності лягає на нього як на непрямого винуватця.

Третя форма відшкодування екологічної шкоди - страхова. Відшкодування здійснюється страховою компанією на підставі договору страхування за умови настання страхового випадку, яким в даній ситуації є заподіяння шкоди. Виплати здійснюються незалежно від отримання відшкодування в інших формах. У той же час принциповою відмінністю даної форми від інших, можливість застосування яких виникає вже після заподіяння шкоди, є необхідність попереднього вчинення певних дій, а саме - укладення договору страхування.

Особливості останнього залежать від виду страхування. Певні категорії осіб підлягають обовязковому державному особистому страхуванню (в основному - від ризику радіаційного збитку). "Обовязкове" означає, що особа не може бути допущений до здійснення визначеного роду діяльності до укладання договору страхування. "Державне" - оскільки у здійсненні даного виду діяльності зацікавлена держава, страхування здійснюється за його рахунок. "Особистим" воно є в силу того, що страхуванню підлягають інтереси особи, повязані з життям, здоровям та пенсійним забезпеченням. Інші різновиди обовязкового екологічного страхування менш розвинені. У ряді ж різновидів добровільного страхування варто згадати страхування відповідальності. Мається на увазі відповідальність субєктів господарювання за заподіяння шкоди третім особам в ході здійснення їх діяльність.