Головна

Субєкти екологічних правовідносин

Залежно від змісту правового статусу можна виділити дві основні категорії учасників екологічних правовідносин. Перш за все, в будь-якому екологічному відношенні бере участь природокористувачів, тобто субєкт, який безпосередньо взаємодіє з навколишнім середовищем. У свою чергу, природокористувачів - категорія внутрішньо неоднорідна.

Першу групу складають громадяни (фізичні особи), участь яких у процесі природокористування в основному зводиться до безпосереднього задоволення власних потреб за рахунок природи.

Друга група - господарюючі субєкти (комерційні організації та індивідуальні підприємці), для яких природокористування - засіб отримання прибутку, надалі що спрямовується на задоволення різних потреб. Якщо природні потреби людини мають на увазі наявність природних ж меж (і, відповідно, меж впливу на навколишнє середовище), то потреба в отриманні прибутку природним чином не обмежена. Тому діяльність природокористувачів-перед-прінімателей потребує особливої регламентації.

Екологічне право регулює не відносини людини і природи, а суспільні відносини у відповідній сфері. Тому другою стороною екологічних відносин

природокористування мається на увазі держава в особі спеціально уповноваженого органу.Сенс його участі в таких стосунках - забезпечення розумного балансу економічних інтересів природокористувачів і екологічних інтересів іншої частини суспільства шляхом визначення меж впливу конкретних субєктів на навколишнє середовище і контролю за їх дотриманням.

У той же час вищеназваними двома категоріями коло субєктів екологічних правовідносин не вичерпується. Не беручи участі безпосередньо в процесі природокористування, вони тим не менш є субєктами екологічних правовідносин. Мета їх діяльності - в охороні навколишнього середовища і (або) захисту екологічних прав та інтересів громадян. До числа цих субєктів відносяться також екологічні громадські обєднання. З одного боку, їхня діяльність спрямована на запобігання заподіяння шкоди навколишньому середовищу та забезпечення додержання екологічних прав громадян, з іншого - на ліквідацію наслідків заподіяної шкоди та відновлення порушених прав.

Нарешті, оскільки екологічне законодавство лише одна з галузей законодавства, природокористування а - один з багатьох сфер суспільного життя, за дотриманням законності в цій сфері, так само як в інших, здійснюється прокурорський нагляд. Тому до числа субєктів екологічних правовідносин входять органи прокуратури, що здійснюють нагляд за законністю дій всіх перерахованих вище категорій субєктів.