Головна

Види прав на землю

Земельна ділянка може бути обєктом правовідносин, зміст яких включає в себе різні права на землю. У той же час всі ці права на землю можна розділити на дві групи за способом визначення їх змісту: речові права, зміст яких визначається безпосередньо законом, і зобовязальні права, зміст яких у кожному конкретному випадку визначається угодою сторін в рамках закону.

До числа речових прав належить право власності на землю (заснована на законі можливість на свій розсуд володіти, користуватися і розпоряджатися земельною ділянкою, беручи на себе тягар його змісту), а також інші речові права (заснована на законі можливість в тій чи іншій мірі володіти, користуватися і розпоряджатися земельною ділянкою, з урахуванням розсуду власника, в тій чи іншій мірі беручи на себе тягар його змісту). До числа інших речових прав відносяться: право довічного успадкованого володіння, право постійного (безстрокового) користування земельною ділянкою, право обмеженого користування чужою земельною ділянкою (сервітут).До числа зобовязальних прав відносяться право оренди (оплатне термінове користування) і право безоплатного термінового користування.