Головна

Землевпорядкування

Матеріальну основу ведення земельного кадастру складають документи, отримані в ході реалізація такої функції державного управління землекористуванням, як землеустрій.Землеустрій включає в себе заходи з вивчення стану земель, планування та організації раціонального використання земель та їх охорони, утворенню нових і впорядкування існуючих обєктів землеустрою та встановлення їх меж на місцевості, організації раціонального використання громадянами і юридичними особами земельних ділянок для здійснення сільськогосподарського виробництва, а також з організації територій, що використовуються громадами корінних нечисленних народів Півночі, Сибіру і Далекого Сходу Російської Федерації.

Обєктами землеустрою виступають території субєктів Російської Федерації, муніципальних та інших адміністративно-територіальних утворень, територіальні зони, земельні ділянки, а також частини зазначених територій, зон і ділянок. Основний вид землевпорядної документації - карта (план) обєкта землеустрою - відображає в графічній формі місце розташування, розмір, межі обєкта землеустрою, межі обмежених у використанні частин обєкта землеустрою, а також розміщення обєктів нерухомості, міцно повязаних із землею.

Землеустрій здійснюється відповідно до Федерального закону від 18 червня 2001 "Про землеустрій" 1. Воно проводиться за ініціативою уповноважених виконавчих органів державної влади та місцевого самоврядування, власників земельних ділянок, землекористувачів, землевласників або за рішенням суду. При проведенні землеустрою забезпечується облік законних інтересів осіб, права яких можуть бути порушені під час його проведення, шляхом повідомлення їх у письмовій формі землевпорядникам не пізніше ніж за сім календарних днів до початку робіт. У той же час відсутність при проведенні землевпорядних робіт належним чином повідомлених осіб не є перешкодою для проведення землеустрою.

Землевпорядкування - досить складна за структурою діяльність. Перший вид землевпорядної діяльності - вивчення стану земель - проводиться з метою отримання інформації про їх кількісному та якісному стані і включає в себе наступні види робіт:

• геодезичні та картографічні роботи, матеріали яких є основою для проведення грунтових, геоботанічних та інших обстежень і вишукувань, оцінки якості земель, інвентаризації земель, а також здійснення інших функцій землеустрою;

грунтові, геоботанічні та інші обстеження і дослідження, які проводяться з метою отримання інформації про стан земель, у тому числі грунту, а також з метою виявлення земель, підданих водної та вітрової ерозії, селям, підтоплення, заболочування, вторинного засолення, висушування, ущільнення , забруднення відходами виробництва і споживання, радіоактивними і хімічними речовинами, зараження та інших негативних впливів;

оцінка якості земель проводиться з метою отримання інформації про властивості землі як засобу виробництва в сільському господарстві.

Інший вид землевпорядної діяльності - планування та організація раціонального використання земель та їх охорони - проводиться з метою вдосконалення розподілу земель у відповідності з перспективами розвитку економіки, поліпшення організації територій і визначення інших напрямків раціонального використання земель та їх охорони.

Основні види робіт з планування та організація раціонального використання земель та їх охорони:

• розробка пропозицій щодо раціонального використання земель і про їх охорону, природно-сільськогосподарське районування земель;

• визначення земель, в межах яких громадянам та юридичним особам можуть бути надані земельні ділянки; визначення земель, які можуть бути включені в спеціальні земельні фонди;

• визначення земель, віднесених до категорій і видів, встановленим законодавством Російської Федерації.

Прийнято виділяти два види землеустрою в залежності від того, інтереси скількох субєктів зачіпаються у землевпорядній процесі: територіального (міжгосподарське) землевпорядкування, що зачіпає інтереси декількох субєктів, і внутрішньогосподарських, покликану забезпечити реалізацію інтересів одного субєкта землекористування. При проведенні територіального землеустрою перш за все здійснюється утворення нових та впорядкування існуючих обєктів землеустрою, що проводиться у випадках:

• зміни меж обєктів землеустрою (в тому числі з метою усунення таких недоліків в їх розташування, як черезсмужжя, вклинювання, вкрапліваніе, далекоземелля, зламана і незручності у використанні);

• відновлення меж обєктів землеустрою; надання земельних ділянок громадянам і юридичним особам; вилучення земельних ділянок (у тому числі шляхом викупу);

• здійснення угод із земельними ділянками; в інших випадках перерозподілу земель.

У процесі цієї діяльності визначаються:

• місце розташування меж обєктів землеустрою, у тому числі кордону обмежених у використанні частин обєктів землеустрою;

• варіанти використання земель з урахуванням розмірів земельної ділянки, цільового призначення, дозволеного використання земель та розташованих на них обєктів інженерної, транспортної і соціальної інфраструктур;

• площі обєктів землеустрою та (або) обмежених у використанні частин обєктів землеустрою, а також інші характеристики земель. Крім утворення нових та впорядкування існуючих обєктів територіальний землеустрій включає в себе межування обєктів землеустрою, т. тобто роботи зі встановлення на місцевості меж муніципальних утворень та інших адміністративно-територіальних утворень, меж земельних ділянок із закріпленням таких меж межовими знаками і з визначення їх координат або складання іншого опису меж місця розташування обєкта землеустрою, а також з виготовлення карти (плану) обєкта землевпорядження .

Внутрігосподарське землевпорядкування проводиться з метою організації раціонального використання земель сільськогосподарського призначення та їх охорони, а також земель, що використовуються громадами та окремими представниками корінних нечисленних народів Півночі, Сибіру і Далекого Сходу Російської Федерації для забезпечення їхнього традиційного способу життя. Внутрігосподарське землеустрій включає в себе розробку заходів щодо поліпшення сільськогосподарських угідь, освоєння нових земель, відновленню та консервації земель, рекультивації порушених земель, захисту земель від ерозії, селів, підтоплення, заболочення, вторинного засолення, иссушения, ущільнення, забруднення відходами виробництва і споживання, радіоактивними і хімічними речовинами, зараження і інших негативних впливів.