Головна

Значення складу злочину

Склад злочину як сукупність обєктивних і субєктивних ознак дозволяє відмежувати злочинне діяння одне від іншого.

Якщо хоча б одна ознака складу конкретного злочину відсутня, то немає злочинність діяння.

Наявність всіх ознак складу злочину є необхідним і достатнім для притягнення особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, до кримінальної відповідальності. Ст. 8 КК РФ визначає, що єдиною підставою кримінальної відповідальності є вчинення діяння, яке містить всі ознаки складу злочину, передбаченого Кримінальним кодексом. Склад злочину як законодавчий еталон накладається на фактично вчинене діяння, і, якщо обєктивні обставини, ознаки субєкта і його субєктивного ставлення до своїх дій (бездіяльності) та їх наслідків відповідають ознакам, зазначеним у кримінальному законі, виникає підстава кримінальної відповідальності.