Головна

Мирне врегулювання міжнародних спорів та відповідальність з міжнародного права

Згідно з міжнародним правом кожна держава зобовязана вирішувати спори між собою мирними засобами таким чином, щоб не піддавати загрозі міжнародний

1032

світ. Принцип мирного вирішення міжнародних спорів є імперативним принципом міжнародного права. Іншим принципом є принцип вільного вибору засоби мирного вирішення спорів. Статут ООН ділить суперечки на дві категорії:

а) особливо небезпечні, продовження яких може загрожувати
підтримання міжнародного миру та безпеки;

б) будь-які інші суперечки.