Головна

Форма політичного і державного режиму

Найважливіша характеристика соціальної суті держави - режим політичний(лат. regimen - управління) - спосіб функціонування політичної системи суспільства і держави, який характеризує реальний розподіл політичної влади та впливу її інститутів в державі і суспільстві.

Існують широка і більш вузька трактування поняття "політичний режим". Так, М. Дюверже трактує політичний режим в широкому сенсі як структуру правління, тип людського суспільства, що відрізняє одну соціальну заг-144

ність від іншої, і в більш вузькому - як характер і спосіб утворення органів вищих влади і управління, участь у цьому процесі політичних партій і груп тиску. Тому деякі фахівці вважають правомірним розрізняти поняття "політичний режим" і "державний режим".

Державний режим - сукупність способів, методів і засобів здійснення державної влади, що характеризує її використання в практиці державного управління, - значною мірою індивідуалізує форму держави, оскільки, будучи складовою частиною політичного режиму, охоплює собою не тільки держава як основний інститут політичної системи суспільства, але і багато інших її елементи.

Змістовне прояв сутності держави у формі встановленого в ньому режиму розкривається через різноманітність характеристик:

• способи та порядок установи інститутів держави і права, формування органів державної влади;

• способи та порядок розподілу між ними предметів відання, компетенції та повноважень;

• порядок регламентації і політико-правова практика взаємин між ними;

• ступінь реальності та гарантованості прав і свобод громадян;

• роль права в житті суспільства і дієвість правових механізмів у вирішенні державних справ;

• місце і роль у державному механізмі армії, поліції, спеціальних служб та інших силових структур;

• ступінь реальності можливої участі громадян та їх організацій у державній і суспільно-політичного життя, у здійсненні державної влади і в державному управлінні; основні способи вирішення виникаючих у суспільстві соціальних і політичних конфліктів; розвиненість інститутів реалізації народного суверенітету і демократії.

Але головне, якщо категорія "форма правління", описуючи риси державної організації тільки в тому вигляді,

як вони визначені в конституції і законах, відображає формально-юридичну сторону політичного життя, то категорія "політичний режим" характеризує реально складаються відносини влади.Вона значно динамічніше і здатна відбивати глибинні зміни, що відбуваються всередині незмінних за формальними ознаками систем влади.

В основу класифікації політичних режимів можуть бути покладені різні критерії: реальний вихід плюралізму інтересів, багатопартійність, наявність опозиції, принцип поділу влади, принципи взаємовідносин держави і громадянського суспільства, методи владарювання, рівень політичних свобод, характер виборів, тип політичної культури. За цими критеріями виділяють три основних типи політичних режимів - демократичний, авторитарний і тоталітарний.Найбільша їх коротка характеристика: демократичний - повна можливість політичного вибору в державі, авторитарний - обмежений, частковий політичний вибір, тоталітарний - відсутність вибору, повний контроль держави над усіма сферами життя суспільства.

Політичний режим характеризується цілою сукупністю взаємоповязаних ознак. Важливо відзначити, що типи та форми державно-управлінських структур і способи їх створення визначають політичний режим не повною мірою. Останній залежить насамперед від реального функціонування цих структур, ступені гласності в роботі органів влади, їх відкритості, процедур відбору правлячих груп, від діяльності політичних партій, фактичної політичної ролі різних соціальних груп, стану законності, національних традицій, особливостей політичної та правової культури, що склалися в суспільстві.