Головна

Юридичні факти та їх значення

Виникнення, зміну або припинення конкретних правовідносин завжди повязане з настанням певних життєвих обставин (фактів). Наприклад, факт вступу на роботу є підставою для вступу в трудові правовідносини особи. Припинення трудового договору, навпаки, припиняє ці правовідносин; у звязку з народженням дитини у батьків виникають обовязки щодо її виховання і т. д.

Юридичні факти - це конкретні фактичні обставини, з якими норми права повязують виникнення, зміну або припинення правовідносин.

Юридичні факти:

• поряд з наявністю відповідних правових норм і правосубєктності виступають в якості передумови виникнення тих чи інших правовідносин;

• формулюються в гіпотезах правових норм, які встановлюють ті обставини та умови, за наявності яких у субєктів виникають конкретні юридичні права та обовязки;

• завжди породжують відносини між субєктами правовідносин тільки на основі приписів правової норми;

• виступають формально відправною точкою для практики правового регулювання суспільних відносин.

Від наявності чи відсутності відповідного юридичного факту залежить визнання чи невизнання права або обовязку певного субєкта. Наприклад, порушення кримінальної справи - це юридичні факти, що породжує кримінально-процесуальних відносини між особою, які вчинили злочин, і компетентним посадовою особою (слідчим, прокурором, суддею), що здійснює виробництво по даній кримінальній справі.

Юридичні факти поділяються за їх звязку з індивідуальною волею субєкта на дві групи: події та дії.

Події - це юридичні факти, що відбуваються незалежно від волі людей (або народження смерть людини, досягнення повноліття, стихійним явищам). Самі по собі події не породжує правовідносин, але з ними закон повязує можливість виникнення, зміни та припинення правовідносин.

Дії - це вольові акти людей, що виникають у процесі їх свідомої діяльності. Наступ дій завжди залежить від волі і свідомості людей. З погляду законності, всі дії людей підрозділяються на правомірні й неправомірні (правопорушення).

Правомірні дії поділяються на юридичні акти та юридичні вчинки.

Юридичні акти - це такі правомірні дії, які спеціально спрямовані на встановлення певних правовідносин і, відповідно, взаємообумовлених прав і обовязків їх учасників. Наприклад, договір купівлі-продажу спрямований на встановлення майнових правовідносин, звинувачувальний вирок суду спрямований на виникнення кримінально-виконавчих правовідносин і т. д.

Юридичні вчинки - це правомірні дії, що спеціально не спрямовані на виникнення, зміну або припинення правовідносин, проте тягнуть за собою наслідки такі. Наприклад, громадянин написав вірш, присвятивши його своїй коханій, яке потім було опубліковано в журналі. Після опублікування у громадянина зявляється право авторства на цю публікацію, хоч такої мети при написанні вірша він не переслідував.

Неправомірні дії (правопорушення) - то такі юридичні факти, які суперечать вимогам правових норм. Всі правопорушення поділяються на злочини і проступки. Злочини - правопорушення, передбачені кримінальним законом. Проступки - правопорушення, що тягнуть дисциплінарну, адміністративну та цивільно-правову відповідальність за їх вчинення.