Головна

Скептицизм

Скептицизмом називається така точка зору, відповідно до якої заперечується можливість будь-якого пізнання світу й утверджується необхідність утримання від якого б то не було судження про нього. Скептичне ставлення до людського пізнання дуже характерно для грецького духу. Філософи і поети ранньої Греції, Гомер і Геракліт, Архілох і Демокрит, Еврипід і Платон багато разів говорили про слабкість наших почуттів, стислості людського життя, немочі людського розуму. Однак зібрати розкидані крихти на скептичне ставлення до світу і переплавити їх в єдине світогляд судилося елейцу Піррону (360 - 270 рр.. До н. Е..). Саме до нього сходять визначення скептицизму як окремого філософського напрямку, відмінної від простого недовіри до свідченнями наших почуттів і розуму.

Тож, під скептиками, Піррону по, маються на увазі ті, хто постійно розглядає щось, але не приходить при цьому ні до якого рішення. Грецьке слово «скепсис» (ак8 \ | д <;) і означає «розгляд». Таких людей можна назвати і шукають, оскільки вони завжди шукають істину, але не знаходять її. Також вони називаються стримуються, бо розглянувши те чи інше твердження, вони утримуються від судження, мабуть воно

чи ні. Ще послідовники Піррона називалися «апоретікамі», бо вони приводили в стані «апорії», тобто безвиході, і тих, хто стверджував будь-які навчання, і самих себе. Грецькі скептики відрізняли себе як від тих, хто висловлював певні судження або догмати про світ і його природу, так і від тих, хто цілком заперечував можливість пізнання світу. Скептики виходили в цьому розподілі з того, що в будь-якому дослідженні можливі три результату. Можна знайти рішення досліджуваної проблеми, можна заперечувати таке рішення і можна продовжувати досліджувати. Перший варіант представлений догматизмом, другий - філософією Середньої (або другий) і Нової (або третя) Академії, Аркесілаем і Карнеадом, третє - Пірроном і його послідовниками, які не стверджують пізнання світу і його природи, не заперечують його, але утримуються від рішення і продовжують шукати, щоб ніколи не знайти. Отже, скептицизм у власному розумінні слова - це вчення Піррона і його послідовників. Хронологічно він поділяється на наступні етапи. Скептицизм Піррона і Тимона, потім, скептицизм Енесідема і Агріппи, нарешті, скептицизм Секста Емпірика і Менодота. Оскільки на пізній скептицизм вплинули Аркесілай і Карнеад, ми розберемо і їх близьку до скептицизму вчення.