Головна

Релігія і держава

Релігія і держава. Особливу увагу Гоббс приділяє питанням ставлення держави і релігії - ключовим для англійської революції. Головний принцип Гоббса полягає в тому, що угода між людьми повинно ставитися вище угоди з Богом.

Релігія, стверджує він, притаманна людині в силу «афекту природного благочестя» (1:1, 249). Різні релігійні вірування виникають внаслідок уяви, а також під впливом невігластва і забобони, які підтримуються церковниками. Будь-яка релігія існує задля людського співжиття. Відмінності можуть бути лише в тому, чи визначається вона людської політикою або божественної політикою. «Страх перед невидимою силою, придуманої розумом або уявної на підставі вигадок, допущених державою, називається релігією, що не допущені - забобони. А якщо уявна сила справді є такою, як ми її уявляємо, те це істинна релігія »(2: 43). Так, розумне міркування підводить нас до переконання в тому, що ланцюг причин і наслідків повинна мати свій початок в особі нескінченного Бога. Те, що не суперечить розуму і природним законам, мо-290

жет бути оголошено державою божественними законами. Виходить, що найбільш істинною релігією може бути визнана віра в державу, в смертного бога.