Головна

Філософія марксизму

Філософія марксизму. Суспільна думка кінця XIX ст. в її ліберальних і радикальних напрямках характеризується непохитною вірою у соціальний прогрес. У питанні про методи історичного пізнання субєктивізму народників протистоїть історичний детермінізм марксистів. Російський переклад 1-го т. «Капіталу» К. Маркса, виконаний Г. А. Лопатін, зявляється в Росії в 1872 р., а розповсюдження марксизму в Росії і розширюється, з середини 80-х рр.. діяльність марксистських гуртків повязані з літературною діяльністю Г. В. Плеханова і женевської групи «Звільнення праці» (1883), члени якої перевели до 1900 р. близько 30 великих праць основоположників марксизму. Спочатку марксизм сприймається як «економізм", як свого роду соціально-догматична релігія, яка дає універсальний ключ до вирішення соціальних питань. Марксистська думка початку XX ст. досить неоднорідна. Спроба побачити в марксизмі «релігію без Бога» характерна для т. н. богостроітелей (А. В. Луначарський, В. А. Базаров, П. С. Юшкевич). Намагаючись пристосувати емпіріокритицизм і емпіріомонізм Е. Маха та Р. Авенаріус для потреб соціальної філософії марксизму, А. А. Богданов створює «загальну організаційну науку», «Тектології», вбачаючи в ній наукову ідеологію майбутнього суспільства. Проти емпіріомоністов виступив В. І. Ульянов (псевд. - В. Ленин, В. Ільїн), стверджуючи у книзі "Матеріалізм і емпіріокритицизм» (1909) діалектичний матеріалізм в якості єдиної філософії марксизму. Г. В. Плеханов обстоював ідею філософії методології як приватних наук, яка обєднує сукупність людського досвіду.