Головна

Філософія в 1840-і рр

Філософія в 1840-і рр.. Розвивається під знаком соціальної проблематики. Суперечка західників і словянофілів відбувається в контексті інтереси суспільства концепціями соціалістів-утопістів - Ш. Фурє, А. Сен-Симона, Р. Оуена. Створюються засновані на ідеях «соціалізму» Фаланстерами на кшталт «пятниць» у будинку М. В. Буташевич-Петрашевского в Санкт-Петербурзі, в колі якого виявляється молодий Достоєвський. Як у своїх радикальних, що закликають до соціальної революції і терору формах (В. Г. Бєлінський, М. А. Бакунін, Н. А. Спішно), так і в більш помірних формах соціалістичного економізму (В. Н. Майков, А. И . Герцен, Н. А. Огарьов) російська соці-655

алізм як правило повязаний з атеїзмом і матеріалізмом фейербаховского типу. Соціалізм рідко виливається у форму солідних філософських трактатів, середовищем (втім, дуже впливової і пронизує глибинні шари суспільства) залишається журнальна публіцистика. Однією з його основних тем є пошук національної специфіки соціалізму розповсюдження в Росії - він повязаний з питанням про землю і збереженні селянської громади. Філософія і влада. Філософські заняття виявляються під підозрою при владі. У столиці А. І. Галич звільняється з Університету, Ф. Ф. Сидонський - Духовної академії з. А. С. Хомяков знаходиться під особливим наглядом Третього відділення. У 1849 р. за пропозицією Міністра народної освіти кн. П. А. ширинського-Шихматова цар наказав вилучити з викладання філософії теорію пізнання, метафізику, повчальні філософію і історію філософії, залишивши в навчальному курсі тільки логіку і дослідну психологію. Паралельно з цим було скасовано викладання давніх мов у гімназіях. Факультети і кафедри філософії в російських університетах були ліквідовані, а базі філософських факультетів були утворені два самостійні факультети - історико-філологічного і фізико-математичний. Це не могло не позначитися на загальній атмосфері інтелектуальної - незабаром в гуманітарних та природничих науках на довгі роки утвердиться плоский ідеал позитивізму. Гимназическая реформа 1871 повернула давні мови в гімназії, в той час як вивчення філософії в університетах ще тривалий час залишалося номінальним. Про нехтування до філософії говорив у своїй промові актового «Розум за вченням Платона і досвід за вченням Канта» у Тетянин день 1866 професор Московського ун-ту П. Д. Юркевич, що зайняв відновлену з університетського статуту 1863 р. на історико-філологічному факультеті кафедру філософії: «Не чи відбувається, панове, у нас на очах повільне перетворення в університетів політехнічні школи? Чи не руйнує Чи дух часу глибоку ідею знання, яка потребує, аби спеціальна вченість зростала і міцніла на широкої основі загального або цілісного розумового освіти і щоб кожне придбання на грунті спеціальної було разом збільшенням у змісті ідеалу людської особистості ».