Головна

М. Г. Шпет

Проблеми імені та символу виявляються істотними для «позитивної філософії» Г. Г. Шпета.Учень Гуссерля, що починав у передреволюційні роки як популяризатор його ідей в Росії, він створює оригінальну феноменологічну герменевтику, у якої проблеми слова та символу вирішуються в руслі гуссерлевского ейдетично методу, смислова та символічна реальність виявляється «замкнута» на самій собі, не вимагаючи властивого для релігійної філософії трансцендірованія до Абсолюту. Залишивши цінні роботи за логікою, герменевтиці, історії філософії, естетики, ряд витончених критичних есеїв, Шпет наприкінці життя був відсторонений від філософської роботи і змушений був займатися перекладами. 670

У «олександрійської» за духом культурі релігійно-філософського ренесансу виникає цілий спектр філософських вчень, які не претендують на створення філософської школи, а є продуктом особистих світоглядних установок: меонізм Н. М. Мінського, містичний анархізм Г. И. Чулкова, філософія статі В . В. Розанова та ін