Головна

Н. А. Бердяєв

Особливе місце в «соловйовської лінії» російської філософії займає Н. А. Бердяєв, що розділяє загальний пафос соловйовської вчення про Богочело-669

вечестве як сенс і мету історії, але остерігаються детерміністських і імперсоналістіческіх тенденцій метафізики всеєдності. Наслідуючи Я. Беме, Ф. фон Баадера і Шеллінг, Бердяєв створює метафізику волі, в якій свобода виявляється добитійственной, початкової, що передує самому Божества. Бердяєв опонує софіологіі, вбачаючи в ній небезпеку детермінізму і придушення творчої свободи особистості. З філософії свободи Бердяєва випливає християнський персоналізм, вчення про людину, яка надала великий вплив на французький екзистенціалізм (Е. Муньє тощо) і ширше - на європейську культуру.