Головна

Університетська філософія в нач. XX ст

Університетська філософія в нач. XXст.В університетах кафедри філософії існують у Москві, Дерпті (Юрєв), Казані, Харкові, Санкт-Петербурзі, Києві, Одесі, Варшаві, Томську, в 1909 р. відкривається кафедра у щойно створеному Миколаївському університеті в Саратові. Спеціалізація з філософії відкривається на історико-філологічних факультетах, що дозволяє студентам отримувати комплексне гуманітарну освіту, поєднуючи заняття філософією з систематичним історичним і філологічним освітою. У Московському університеті, починаючи з 1906 р. філософія перетворюється із загальноосвітньої дисципліни в професійну: з ініціативи Г. І. Челпанова створюється спеціальна група для підготовки філософів. Серед викладачів кафедри філософії зявляються Г. Г. Шпет, В. Ф. Ерн, П. П. Блонський, А. И. Огнев, В. М. Екземплярскій.

Вивчення філософських дисциплін відбувається і на кафедрі філософії права та історії філософії права, якою керував Е. Н. Трубецькой, а в числі приват-доцентів були П. І. Новгородцев, І. А. Ільїн, Н. М. Алексєєв та ін У 1911 р., після інциденту зі студентськими страйками та введення в університет поліції у відставку

подали більше 100 професорів та доцентів університету. Е. Н. Трубецкой став викладати філософію у створеному у 1906 році ун-ті А. Л. Шанявського, там проходили його семінари, присвячені філософії Вл. Соловйова, які лягли в основу книги «Світобачення Вл. Соловйова »(1913). У Московський комерційний інститут перейшли П. І. Новгородцев та С. Н. Булгаков. У Петербурзі діяльність університетської кафедри філософії повязана з іменами учнів А. І. Введенського Н. О. Лоського та І. І. Лапшина, а також учня В. Віндельбанда і Г. Ріккерта С. І. Гессену. На Вищих жіночих курсах, що виникли в Москві й Санкт-Петербурзі в 1869 р., викладали філософію Вл. Соловйов, Е. Л. Радлов, Г. Г. Шпет та багато інших. У Казанському ун-ті Н. А. Васильєв створює «уявну логіку» - один з варіантів некласичної сіллогістікі.