Головна

Екзистенція і усереднене існування

Екзистенція і усереднене існування.Як і Хайдеггер, Ясперс протиставляє справжній і недійсності способи буття людини у світі і друга з них повязує перш за все з масовим, усередненим способом існування. Ясперс визнає, що в сучасних умовах абсолютно необхідною умовою життя людства на землі є масове тих-539

технічне виробництво і відповідна організація життя. Але апарат масового провадження у міру свого розвитку все послідовніше знищує екзистенцію і умови, в яких вона можлива. Більше, ніж стихійні сили природи,

екзистенція представляє для апарату смертельну загрозу, руйнуючи навязується їм усереднений образ існування. Тому апарат прагне, якщо це можливо, повністю знищити екзистенцію. Людина повинна вступити в боротьбу за своє екзистенцію, не дозволяючи апарату підпорядкувати собі сфери мислення, сімї, історичної памяті.