Головна

Етична стадія і поняття «вибору»

Етична стадія і поняття «вибору». Другу етичну стадію людського існування Кьеркегор повязує з вибором. Її героями є і Сократ Агасфер.

Саме поняттям вибору виправдовується жорстка постановка проблеми у назві книги - «Або-Або». Кьеркегор звертає увагу читача на те, що мова йде не про просте виборі, коли пропоновані варіанти фактично еквівалентні, а про «абсолютом виборі». Якщо в людині знаходить свій вихід справжня воля волі, то «вибрати» людина здатна тільки одне - саму себе як свободу, свою власну Я, яке є центром етичної життя.