Головна

Система управління

Найбільш розвинені з ган і сапгх до епохи Маур'їв вже представляли шари держави, де не було єдинодержавним влади царя, тобто вони були республіками, хоча форми республіканського правління в них були неоднакові. Спільним у цих республіках була відсутність спадкового правителя з єдинодержавним владою. Глава зазвичай вибирався (або призначався) такий, а в необхідних випадках могла бути нею і зміщений. У буддійському творі "Чіваравасту» збереглося дуже цікавий опис Гани Ліччхавов - одного з найсильніших республіканських держав Північної Індії. У ньому розповідається про процедуру вибору глави гапи після смерті ватажка. Основною умовою були заслуги кандидата. Гана призначала свого, на її думку, шановного кандидата, заявляючи при цьому, що вона залишає за собою право усунення його, якщо його не буде погоджувати з нею свої дії. Глава Гани володів основному виконавчою владою, законодавча же залишалася у Гани як вищого органу влади (під Ганою розумілася, таким чином, і країна з немонархіческім правлінням, і вищий оргап влади держави).

Гана брала основні рішення, які мали форму обов'язкових постанов для всіх жителів, у тому числі і для самих впливових. Хто насмілювався порушити ці закони, піддавався покаранню, на нього накладали великий штраф. Іноді винуватця чекала і смертна кара. Гана сама призначала посадових осіб, які розглядалися як її представники.

У деяких республіках ГАПА була свого роду народними зборами всіх полнонравних вільних жителів. При прийнятті рішень грунтувались на думці більшості. Від складу та ролі Гани як вищого органу влади в значній мірі залежав загальний характеру цих республіканських держав. Там, де народні збори зберігало провідну роль, складалося з полнонравних жителів, республіку можна охарактеризувати як демократичну, хоча і тут все більшу роль починає грати рада знаті. Деякі об'єднання являли собою перехідну форму від демократичної до аристократичної республіки. Там же, де народні збори вже втратило своє важливе значення і фактична влада зосередилася в руках аристократичного ради кшатріїв, такі республіки були аристократичними.