Головна

Ослаблення економічних позицій англійської буржуазії та англо-американські протиріччя в Індії

Зростання ділової активності індійської торговельно-промислової буржуазії, зміцнення позицій, як в провінціях Британської Індії, так і в князівствах відбувалися паралельно деякого ослаблення позицій англійського капіталу в країні. За роки війни посилився процес репатріації капіталу англійської, була порушена його монополія в ряді областей торгово-промислової діяльності.

Відбулися серйозні зміни і до фінансових розрахунках між Індією і Англією. У 1939 р. було укладено спеціальне англо-індійська угода про порядок розрахунків за індійським військовим поставкам, по якому англійський уряд отримувало їх у борг, заноситься на спеціальні рахунки в Англійському банку. Таким шляхом англійська буржуазія забезпечила максимальне використання під час війни людських і матеріальних ресурсів Індії, не обтяжуючи видаткову частина бюджету метрополії. При цьому за рахунок частини індійських стерлінгових авуарів був списаний індійський державний «борг» Англії, що утворився ще в XIX ст. Сюди входили витрати на ведення колоніальних воєн та інші, віднесені урядом метрополії на рахунок Індії. Блоковані стерлінговане авуари, які досягли в 1945 р. суми понад 1 млрд. ф. ст., могли бути використані Англією для певного впливу на перебіг післявоєнного економічного розвитку Індії. Але наявність значних запасів іноземної валюти та ліквідація індійського «обов'язку», безсумнівно, зміцнювали економічні позиції національної буржуазії.

У період Другої світової війни американський капітал, скориставшись економічними та військово-політичними труднощами, які переживала Англія, а також зникненням японської конкуренції, став посилено проникати на перспективний індійський ринок. Американська буржуазія, використовуючи свої економічні та технічні місії, що прямували під час війни в Індію, поставки по ленд-лізу, а також інші канали, виробила глибоку економічну розвідку в країні і встановила контакти з індійськими промисловцями і торговцями. До кінця війни частка США в індійському експорті зросла з 8 до 21%, а в імпорті - з 6 до 25%. Загострюється англо-американська конкуренція на індійському ринку об'єктивно сприяла укріпленню позицій місцевої національної буржуазії по відношенню до англійських монополіям.

Розбагатіла на військових постачаннях індійська національна буржуазія, особливо її верхівка, гостро відчувала гніт колоніального режиму, який перешкоджав продуктивної реалізації утворилися в неї грошових накопичень, вільного розвитку національного капіталістичного підприємництва. Запланований з 1944 р сладу промислового виробництва ще більше загострив ці протиріччя.