Головна

Завоювання Біджапур і Голконди

Боротьба з народними повстаннями требо-вала великих коштів. Аурангзеб вирішив поповнити скарбницю - він напав на Біджапур. Столиця була обложена, її околиці розорені. Однак фортецю не здавалася півтора року, поки голод та епідемії в 1686 р. не підірвали духу які чинили опір. Після здачі все місто було пограбоване та зруйноване могольському військами, водопостачання порушено; на місці блискучої столиці залишилися руїни, на які наступали джунглі. Потім настала черга Голконди. Моголи змогли взяти місто лише шляхом підкупу голкондскіх воєначальників (1686 р.). Голконда була анексована. Аурангзеб захопив величезну здобич.

Це був період найбільшого розширення імперії Могольської. Вона охоплювала майже всю територію Індії, доходячи на півдні до річок Пеннар та Тунгабхадра, а на півночі включала Кашмир і афганські землі з Кабулом і Газні. Лише Кандагар залишався під владою Персії.