Головна

Виникнення і розвиток Великого князівства Литовського

Велике князівство Литовське утворилося в XII - XIII ст. як результат білорусько-литовського громадського синтезу. Головною рушійною силою об'єднання західно-російських (білоруських) і литовських князівств в одне велике держава був розвиток продуктивних сил і економічних зв'язків між окремими князівствами. Прискоренню цього процесу послужила необхідність об'єднання військових силу боротьбі з Тевтонським і Лівонським орденами, а також нашестям татар. З плином часу до Великого князівства Литовського були приєднані українські та деякі російські князівства. Його територія на початку XV ст. становила понад 900 тис. км2 і простягалася від Чорного до Балтійського моря. Першою столицею держави було м. Новогородок (Новогрудок), а з XIV ст. - М. Вільно.

У 1385 р. представники Польщі прибутку в замок Крево (близько Мінська) і запропонували великому князю Ягайло - Якову, синові великого князя Ольгерда (напівросіянина), одружитися з польською королевою Ядвігою, стати королем Польщі і тим самим скріпити унію обох держав, не допустити повного переходу Польщі до рук німців, так як Ядвіга ще в дитинстві була заручена з Вільгельмом Габсбургом Австрійським. Ягайло, прагнучи розірвати союз Польщі з Тевтонським орденом, прийняв пропозицію польських послів і зобов'язався почати розповсюдження католицизму в Білорусії, Литві і на Україні. Їдучи до Польщі, Ягайло передав владу у Великому князівстві Литовському своєму братові Скиргайло (Івану), а потім у 1392 р. великим князем литовськимпризначив Вітовта - свого двоюрідного брата.

Персональна унія з Польщею зберігалася до смерті Ягайла в 1434 р. У 1447 унія була відновлена після обрання королем Польщі великого князя Литовського Казимира - сина Ягайла. Унія Великого князівства Литовського з Польщею сприяла розгрому Тевтонського ордена і призупинення онімечення Польщі. Негативні наслідки унії виражалися в посиленні феодального гніту й поширенні в Білорусії, Литві і на Україні католицизму.

У 1569 р. польським феодалам вдалося, скориставшись Лівонської війною, відторгнути від Великого князівства Литовського Україну і Підляшшя та змусити представників Великого князівства Литовського погодитися на підписання акту Люблінської унії. В результаті цієї унії було утворено державу - Річ Посполита. Велике князівство Литовське і в складі Речі Посполитої зберігало певну відособленість. Воно мало свою територію, свої органи влади і управління, фінанси, армію і законодавство. В кінці XVIII ст. була зроблена спроба перетворення Речі Посполитої в єдине унітарна держава. Цей процес не був завершений, так як Білорусія і Литва увійшли до складу Російської імперії.