Головна

Наслідки навали

У результаті навали особливо постраждали міста (з 74 міст Русі Х111 ст. 49 зруйновані, багато хто ремісники відведені в рабство). Це підірвало міські ремесла, загальмувало деформувало розвиток і товарно-грошових відносин, третього стану. У результаті російська місто не став центром прогресу, ні в соціально-політичному, ні в культурному сенсі він не зміг протистояти феодалізму і деспотизму влади, які складаються на Русі. У середньовічній же Європі повітря міста робив людину вільною.

Руйнування міст, збіднення населення, збір данини і витік срібла в Орду, посилювали натуралізацію господарства, консервували патріархальність російського села.

Крім міст найбільших втрат зазнали князі й дружинники, тобто світські феодали, що володіють своїми селами. Це призвело до відродження державного феодалізму, більш примітивного і менш ефективного, ніж приватновласницьке (т.зв. сеньйоріальної), що отримав певний розвиток в епоху роздробленості. Надалі відроджується боярство опинилося в більшій залежності від своїх князів, ніж в епоху домонгольської Русі. Вона не могло також вільно розпоряджатися своїми володіннями, перетворювалося із соратників князя в його підданих. Цьому сприяв і приклад Орди з деспотичної владою хана, який прагнув перетворити руських князів служебників в, всіляко принижують їх людську гідність. Князі ж розповсюдили цей тип відносин на своїх бояр, а ті - на своїх наближених.

Нашестя і стале потім ординське ярмо вплинули і на розвиток російської державності. Тривав процес розподілу руських земель на північному сході, посилилися розпалювані Ордою межкняжескіе чвари, відбулося відчуження Південної та Південно-Західній Русі, що опинилися в Х1У ст. у складі Великого князівства Литовського і Польщі.

. Головне ж полягало у тому, що разом з іншими чинниками, ярмо посилило прояв деспотичної тенденції і сприяло формуванню російського самодержавства.

У результаті навали постраждали й були зруйновані багато памяток духовної та матеріальної культури.

У цілому, перетворення Руси в улус Золотої Орди призвело до того, що її цивілізаційна орбіта зрушилася в бік Сходу. Притому Русь опинилася під впливом навіть не східній цивілізації, а східного варіанту варварства, що позначилося на всі сторони її життя, посилило цивілізаційний розкол Русі, що зберігає свої європейські підстави, призвело до огрублення вдач і побуту, до ізоляції і загального падіння рівня культури.