Головна

Зародження Російські соціал-демократії

Причини.

5.Розчарування частини інтелігенції в ідеології народництва, яке, зазнавши, фактично, всі кошти, так і не зумів не тільки підняти народ на боротьбу за ідеали соціалізму, але й зрозуміти його, подолати ту прірву, яка існувала між інтелігенцією і народом.

5.Наростання з кiнця 70-х років виступів робітників, що свідчило про появу нової народної сили в суспільному житті країни. Крім того, досвід пропагандистської роботи народників сімдесятників-свідчив про те, що робітники більш активні, готові до організації власних сил, сприйнятливі до ідей соціалізму.

5.Успіхи соціал-демократії і робітничого руху на Заході, ознайомлення з ідеями марксизму.

Група "Визволення праці" була створена в 1883Г.В. Плехановим, П.Б. Аксельродом, В.1. Засулич, Л.Г. Дейчем в Женеві. Вона ставила за мету була підготовка соціалістичної пролетарської революції.

Група, в основному, займалася перекладами на російську мову творів Маркса та Енгельса, проводила аналіз політичних процесів в Росії з позицій марксизму. Одночасно з критикою народництва почалася розробка програмних документів російської соціал-демократії. Плехановим були написані перші російські марксистські роботи - Соціалізм і політична боротьба, Наші розбіжності, в яких доводилася неминучість розкладання селянської громади та утвердження капіталізму, визначалася роль пролетаріату майбутнього для Росії, висувалося завдання створення соціал-демократичної партії. 1з кінця 80-х рр.. група Визволення праці стала брати участь у діяльності 11 1нтернаціоналу.

Перші марксистські гуртки у Росії виникли у 1880-і рр.. Окремими гуртками та їхніми обєднаннями керували Д. И. Благоєв, М.1. Бруснев, Н.Є. Федосєєв.

Робота гуртків зводилась до вивчення марксистської літератури. Але в середині 90-х рр.. кількість гуртків зріс, зявилося прагнення до їх обєднання в підпільну партію і організації пропаганди в пролетарської середовищі