Головна

Причини війни

Цивільна війна в Росіїце збройна боротьба між різними групами населення, що мало у своїй основі глибокі соціальні, національні та політичні суперечності (Ю. А. Поляков), яка спочатку мала регіональний (локальний), а потім набула загальнонаціонального масштабу.

Особливістю Громадянської війни в Росії стала присутність на її території великої інтервенціоністською групування військ, яка зумовила затягування війни і намножуєш людські жертви.

Серед причин Громадянської війни в Росії були наступні:

- Зміна характеру політичної влади - повалення більшовиками Тимчасового уряду, що викликала опір не тільки правих і монархістів, але і лібералів;

- Відмова більшовиків від ідеї однорідного соціалістичного уряду та принципів парламентаризму (розгін Установчих зборів) призвів до участі в боротьбі з більшовиками помірних соціалістів;

- 1нші недемократичні заходів більшовиків (диктатура, репресії, діяльність надзвичайних органів, переслідування опозиції), що викликали невдоволення не тільки інтелігенції та селян, але й робітників. Так, заборона в січні 1918 р. страйків, почало одержавлення профспілок, підпорядкування їм фабзавкомів призвело до відродження меншовицького впливу у робітничому середовищі.

- Укладення Брестського миру викликало невдоволення широких верств населення і послужило причиною виступів проти більшовиків їх колишніх союзників - лівих есерів;

- Економічна політика радянської влади на селі, яка призвела до фактичної відміну Декрету про землю, встановленню продовольчої диктатури, організації продзагонів (число бійців яких збільшилася за три місяці з 12 до 80 тис.), процесам розкозачування, підштовхнула багатомільйонне селянство до боротьби проти більшовиків і стала основним чинником, що надали війні загальнонаціональні масштаби.

Військова інтервенція країн Антанти також була обумовлена низкою факторів:

- Невизнання капіталістичними державами нової форми політичної влади в Росії;

- Неприйняття більшовицького гасла світової революції і звідси бажання допомогти скинутим класів (хоча й небезкорисливо);

- Невдоволення порушенням Росією союзницьких зобовязань і виходом її із війни;

- Протест проти націоналізації іноземної власності і відмови від виплати закордонних боргів;

    власні економічні та геополітичні інтереси.

Складовою частиною інтервенції стала військово-економічна блокада Росії, встановлена Антантою після перемиря в листопаді 1918 р.